Tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo dân số là gì?

thời gian phát hành: 2022-04-20

Tính đến năm 2019, tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo dân số là California với dân số gần 40 triệu người.Tiếp theo là Texas (28 triệu), Florida (21 triệu) và New York (19 triệu). Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ ước tính rằng dân số của California sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, đạt 43 triệu người vào năm 2023.

Bang lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo diện tích đất là Alaska, có diện tích hơn 663.000 dặm vuông.Tiếp theo là Texas (268.600 dặm vuông), California (163.696 dặm vuông) và Montana (145.552 dặm vuông). Alaska cũng có mật độ dân số thấp nhất so với bất kỳ bang nào của Hoa Kỳ, trung bình chỉ 1 người trên một dặm vuông.

California vs Texas: Bang nào lớn hơn?

California là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ.Nó có tổng diện tích hơn 139.000 dặm vuông, so với diện tích chỉ 106.098 dặm vuông của Texas.California cũng có nhiều người hơn bất kỳ bang nào khác ở Mỹ - hơn 38 triệu người vào năm 2019.

Bang nào có nhiều đất nhất?

Bang lớn nhất của Hoa Kỳ là Alaska.Nó có diện tích 9,856,675 dặm vuông.

Kích thước của Alaska so với các bang khác như thế nào?

Alaska là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ.Nó lớn hơn tất cả trừ chín tiểu bang khác.

5 tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo dân số là gì?

Năm tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo dân số là California, Texas, New York, Florida và Illinois.

Kích thước có quan trọng khi nói đến các tiểu bang của Hoa Kỳ không?

Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm quy mô và dân số của mỗi bang.Tuy nhiên, theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ là Texas.Nó có dân số hơn 27 triệu người và đủ lớn về mặt địa lý để có thể chia thành nhiều bang nhỏ hơn.

Tại sao California được coi là Bang Vàng?

Tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ là California.Nó có hơn 53 triệu cư dân, làm cho nó lớn gấp đôi so với tiểu bang lớn nhất tiếp theo, Texas.

Làm thế nào mà Texas lại trở thành một bang rộng lớn và hùng mạnh như vậy?

Texas trở thành tiểu bang lớn nhất ở Mỹ khi giành được đất đai từ Mexico sau Chiến tranh Mỹ-Mexico.Dân số Texas đã tiếp tục tăng kể từ đó, phần lớn là do sự di cư từ các tiểu bang khác.Tính đến năm 2019, Texas có hơn 27 triệu cư dân, khiến nó trở thành tiểu bang đông dân thứ hai ở Mỹ.

Alaska có thực sự lớn như họ nói?

Bang lớn nhất của Hoa Kỳ là Alaska.Nó có tổng diện tích là 9.711.412 dặm vuông (24.606.073 km vuông).