Tiểu bang đông dân nhất ở Hoa Kỳ là gì?

thời gian phát hành: 2022-09-20

Tiểu bang đông dân nhất ở Hoa Kỳ là California.Tính đến năm 2017, nó có dân số hơn 39 triệu người.Tiếp theo là Texas với hơn 26 triệu người và New York với hơn 19 triệu người.

5 tiểu bang đông dân nhất ở Mỹ là gì?

  1. California: 37,955,538 cư dân
  2. New York: 19.711.000 cư dân
  3. Texas: 18.526.956 cư dân
  4. Florida: 17.829.727 cư dân

Có bao nhiêu người sống trong tiểu bang đông dân nhất ở Hoa Kỳ?

Tiểu bang đông dân nhất ở Hoa Kỳ là California.Tính đến năm 2019, có 39.098.538 người sống ở California.Điều này làm cho nó trở thành tiểu bang đông dân nhất ở Hoa Kỳ.Tiểu bang đông dân tiếp theo là Texas với 27,951,629 người sinh sống.

Tiểu bang nào đông dân nhất ở Hoa Kỳ?

Tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ là California.Nó có dân số hơn 39 triệu người.Tiểu bang đông dân thứ hai là Texas, với dân số hơn 27 triệu người.

3 tiểu bang đông dân nhất ở Mỹ là gì?

1.California2.New York3.Texas: Ba tiểu bang đông dân nhất ở Mỹ là California, New York và Texas.Mỗi bang này có hơn 50 triệu cư dân, khiến chúng trở thành một trong những khu vực đông dân cư nhất trên thế giới.Tuy nhiên, có một số tiểu bang khác gần phù hợp với ba trạng thái này khi nói đến quy mô dân số.Ví dụ, Florida có dân số hơn 41 triệu người, trong khi Illinois có hơn 38 triệu cư dân.Bất kể tiểu bang nào đứng đầu trong danh sách này hay bất kỳ tiểu bang nào khác về vấn đề đó, mỗi tiểu bang đều có những điểm thu hút và cơ hội độc đáo riêng khiến nó trở thành một nơi thú vị để sinh sống và tham quan.

California có bao nhiêu cư dân?

California có hơn 38 triệu cư dân, trở thành tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ.Đây cũng là bang đông dân nhất ở Tây bán cầu.Sự gia tăng dân số của California là đáng kể kể từ đầu thế kỷ 20, do kết quả của quá trình nhập cư và đô thị hóa.Thành phố lớn nhất ở California là Los Angeles, với hơn 3 triệu cư dân.Các thành phố lớn khác bao gồm San Francisco (2 triệu), Oakland (1,5 triệu) và Sacramento (1 triệu).

Ai là người đứng đầu khi nói đến mật độ dân số trên mỗi tiểu bang ở Mỹ?

Tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ là California.Với hơn 38 triệu người, nó có mật độ dân số là 2.614 người trên một dặm vuông (1.017 người trên km2). Texas đứng thứ hai với 27 triệu người và mật độ dân số 1.829 người trên một dặm vuông (711 người trên km2). Bang ít dân nhất ở Mỹ là Wyoming với chỉ hơn 600.000 cư dân và mật độ dân số chỉ 97 người trên một dặm vuông (38 người trên km2).