California?

thời gian phát hành: 2022-09-20

Các tiểu bang có dân số đông nhất ở Hoa Kỳ là California, Texas, New York và Florida.Các bang này có tổng dân số hơn 300 triệu người.Các tiểu bang lớn khác ở Hoa Kỳ là Illinois, Pennsylvania, Ohio, Michigan và Wisconsin.Cùng với nhau, các bang này có dân số khoảng 120 triệu người.

Texas?

Các tiểu bang có dân số đông nhất ở Hoa Kỳ là Texas, California và New York.Mỗi bang này có hơn 40 triệu cư dân.Các bang khác có dân số đông là Florida, Illinois, Ohio và Pennsylvania.Năm tiểu bang này cùng có hơn 100 triệu cư dân.Mười tiểu bang đông dân nhất ở Hoa Kỳ là Texas, California, New York, Florida, Illinois, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Massachusetts và Washington.Tổng cộng năm mươi tiểu bang này có dân số hơn 300 triệu người.

Newyork?

Các tiểu bang có dân số đông nhất ở Hoa Kỳ là California, Texas, New York và Florida.Năm tiểu bang này có hơn 50 triệu dân mỗi tiểu bang.34 bang khác có tổng dân số chỉ hơn 300 triệu người.

Florida?

Các tiểu bang có dân số đông nhất ở Hoa Kỳ là Florida, Texas và New York.Mỗi tiểu bang này có hơn 20 triệu cư dân.California là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ, với hơn 37 triệu cư dân.

Illinois?

Các tiểu bang có dân số đông nhất ở Hoa Kỳ là Illinois, California, New York và Texas.Illinois có dân số 12,8 triệu người, California có dân số 37,3 triệu người, New York có dân số 19,7 triệu người và Texas có dân số 26,1 triệu người.

Pennsylvania?

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bao gồm năm mươi tiểu bang, mỗi tiểu bang có một dân số khác nhau.Bang có dân số đông nhất ở Mỹ là Pennsylvania, với hơn 11 triệu cư dân.Các bang có dân số lớn khác bao gồm Texas, California và New York.Các bang này có tổng dân số hơn 38 triệu người.Các bang còn lại của Hoa Kỳ có tổng dân số chỉ hơn 200 triệu người.

Ohio?

Các tiểu bang có dân số đông nhất ở Hoa Kỳ là Ohio, Texas và California.Ba bang này có tổng dân số hơn 267 triệu người.Các bang có dân số lớn khác ở Mỹ là New York, Florida, Illinois và Pennsylvania.Mỗi bang này có dân số hơn 100 triệu người.Bang có dân số nhỏ nhất ở Mỹ là Rhode Island với chỉ 1 triệu cư dân.

Michigan?

Các tiểu bang có dân số đông nhất ở Hoa Kỳ là Michigan, Texas và California.Ba bang này có tổng dân số hơn 270 triệu người.Các bang có dân số lớn khác ở Hoa Kỳ là Florida, New York và Illinois.Mỗi bang này có dân số hơn 100 triệu người.

Georgia?

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là quốc gia đông dân nhất trên thế giới.Ba mươi tiểu bang tạo nên Hoa Kỳ là nơi sinh sống chung của hơn 300 triệu người.Sau đây là danh sách năm tiểu bang có dân số đông nhất ở Mỹ: Texas, California, New York, Florida và Illinois.

Bắc Carolina?

Các tiểu bang có dân số đông nhất ở Hoa Kỳ là California, Texas, New York và Florida.Các bang này có hơn 50 triệu người sinh sống.Các bang có dân số lớn khác là Illinois, Ohio, Pennsylvania và Michigan.Mỗi bang này có hơn 20 triệu người sinh sống.

Áo mới?

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia bao gồm 50 tiểu bang và một quận liên bang.Tiểu bang có dân số lớn nhất ở Hoa Kỳ là New Jersey, với hơn 8 triệu cư dân.Các tiểu bang dân số lớn khác bao gồm California, Texas và Florida.Năm tiểu bang này có hơn 20 triệu cư dân mỗi tiểu bang.35 tiểu bang khác cộng lại có dân số hơn 300 triệu người.

12 Virginia?

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 300 triệu người.Nó có tổng diện tích đất khoảng

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ định nghĩa cư dân là người sống ở một tiểu bang cụ thể ít nhất một tháng trong khoảng thời gian 12 tháng bất kỳ.Do đó, các số liệu dân số được đưa ra ở đây là ước tính dựa trên định nghĩa đó.Ngoài Virginia, các bang lớn khác bao gồm California (37 triệu), Texas (27 triệu), New York (19 triệu) và Florida (18 triệu). Chỉ riêng năm tiểu bang này đã chiếm hơn một nửa dân số Hoa Kỳ!

Dưới đây là danh sách tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và dân số ước tính của họ vào năm 2019:

12 = Virginia: 8,81 Triệu * (ước tính năm 2019) = Tiểu bang lớn thứ 103 về dân số * (ước tính năm 2019) = Tiểu bang đông dân thứ 6 về diện tích * (ước tính năm 2018) = Tiểu bang đông dân thứ 3 ở Điều khoản dân số trên mỗi dặm vuông * (ước tính năm 2018) = Quốc gia nông thôn đứng thứ 2 về điều kiện dân số% * (ước tính năm 2018.

 1. 7 triệu dặm vuông (25 triệu km vuông). 50 tiểu bang đều nằm ở Bắc Mỹ và chúng cùng nhau tạo nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.Virginia là bang lớn nhất về dân số, với hơn 8 triệu người tính đến 20
 2. California: 37.098.916
 3. Texas: 27.009.792
 4. New York: 19.748.906
 5. Florida: 18.751.796
 6. Illinois: 17.695.122
 7. Pennsylvania: 16,549,176
 8. Ohio: 15, 901, -422
 9. Michigan: 14,, 882, -523
 10. Bắc Carolina: 13, 969, -877
 11. Georgia: 12, 911, -404
 12. Minnesota: 11,, 612, -308

13 Massachusetts?

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 300 triệu người.Sau đây là năm tiểu bang có dân số đông nhất ở Mỹ: California, Texas, New York, Florida và Illinois.Massachusetts là tiểu bang có dân số lớn thứ sáu ở Mỹ.Tính đến năm 2019, có hơn 6 triệu người sống ở Massachusetts.