Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülke hangisidir?

verme zamanı: 2022-04-15

Dünya nüfusu endişe verici bir hızla artıyor.En son tahminlere göre, dünya nüfusu şu anda yaklaşık

2018 itibariyle Çin, dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesidir.

Peki bu ülkeler nasıl bu kadar büyük nüfusa sahip oldular?Yüksek doğum oranları, düşük ölüm oranları ve uluslararası göç kalıpları dahil olmak üzere bir dizi faktör rol oynamaktadır.Çin örneğinde, büyük nüfusu büyük ölçüde hızlı nüfus artışını kontrol etmek amacıyla 1979'da uygulanan tek çocuk politikasına atfedilebilir.Politika, kırsal kesimdeki aileler ve etnik azınlıklar için yapılan bazı istisnalar olmasına rağmen, çiftlerin birden fazla çocuğa sahip olmasını kısıtladı.Bu politika sonucunda tam olarak kaç doğumun engellendiğini bilmek zor olsa da, otuz yılda 400 milyon doğumun önlendiği tahmin ediliyor.

Hindistan ayrıca her yıl 1000 kişi başına ortalama 20 doğumla yüksek bir doğum oranına sahiptir (Çin'de 1.000 kişide 12'ye kıyasla). Ek olarak, Hindistan nispeten genç bir nüfusa sahiptir ve vatandaşların yaklaşık %50'si 25 yaşın altındadır.Bu "gençlik artışı" zaten zor durumda olan kaynaklar üzerinde ek baskı oluşturuyor ve yolun aşağısındaki istihdam ve ekonomik büyüme beklentileri için zorluklar yaratıyor. Uluslararası göç kalıpları da Amerika'nın büyük nüfus büyüklüğüne katkıda bulundu; 1965'ten bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'ne (hem yasal hem de yasadışı olarak) 50 milyondan fazla göçmen geldi. Bu yeni gelen akını, azalan doğum oranlarını dengelemeye yardımcı oldu ve Amerika'nın nüfusunun zaman içinde istikrarlı bir şekilde büyümesini sağladı.

  1. 6 milyar ve 205 yılına kadar 8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor Bu, dünyanın önümüzdeki otuz yıl içinde ek 2 milyar insanı barındırması gerekeceği anlamına geliyor.Peki en fazla nüfusa sahip ülke hangisidir?
  2. 4 milyar vatandaş.Hindistan 3 milyar insanla ikinci sırada yer alırken, onu 327 milyon nüfusla ABD izliyor.Bu rakamların, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UNDESA) tarafından yayınlanan yıl ortası tahminlerine dayandığını belirtmekte fayda var.

Çin'in nüfusu nedir?

Çin, 2019 itibariyle 1.381 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesidir.Çin nüfusunun çoğunluğu ülkenin doğu kesiminde yaşarken, batı bölgesi çok daha küçük bir nüfusa sahiptir.Çin'in en büyük şehri, 20 milyondan fazla nüfusu olan Pekin'dir.Diğer büyük şehirler Şanghay, Guangzhou ve Chongqing'dir.Çin, geniş nüfusuna rağmen, yaşlanan bir nüfus ve bunları destekleyecek kaynak eksikliği de dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya.

Hindistan'ın nüfusu nedir?

Hindistan'ın nüfusu 1,3 milyar kişidir.Nüfusun çoğunluğu güney bölgesinde yaşıyor ve orada 1,2 milyardan fazla insan yaşıyor.Kuzey bölgesi yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa sahiptir.Hindistan ayrıca, Hindistan dışında yaşayan 10 milyondan fazla insanla büyük bir diaspora topluluğuna sahiptir.

Çin'in nüfusu Hindistan'ınkiyle nasıl kıyaslanıyor?

Çin'in nüfusu 1,3 milyardan fazla, Hindistan'ın nüfusu ise 1,2 milyardan fazla.Çin, Hindistan'dan daha büyük bir nüfusa sahiptir çünkü çok daha büyük bir kara alanına sahiptir.Çin'in toplam arazi alanı yaklaşık 9.600.000 kilometrekare iken, Hindistan'ın toplam arazi alanı sadece 3.287.000 kilometrekaredir.Bu, Çin'in birim arazi başına Hindistan'dan çok daha fazla sayıda insana sahip olduğu anlamına gelir.Ek olarak, Çin'in doğum oranı Hindistan'ın doğum oranından daha yüksektir.Bu, Çin'in gelecekte Hindistan'dan daha büyük bir nüfusa sahip olacağı anlamına geliyor.

Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir?

Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülke Çin'dir.Mil kare başına 1.000'den fazla insanla Çin, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla insana sahip.Hindistan, mil kare başına 576 kişilik nüfus yoğunluğu ile listede ikinci sırada.Amerika Birleşik Devletleri, mil kare başına 400 kişiden az bir nüfus yoğunluğu ile üçüncü sırada geliyor.

Hangi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla nüfusa sahiptir?

Amerika Birleşik Devletleri 300 milyondan fazla nüfusa sahipken, Çin 1,3 milyardan fazla nüfusa sahip.Hindistan 1,2 milyardan fazla insanla üçüncü, Rusya ise 143 milyondan fazla insanla dördüncü.

Dünyanın en kalabalık beş ülkesi hangileridir?

Dünyanın en kalabalık beş ülkesi Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'dir.Bu ülkelerin toplam nüfusu 1,3 milyardan fazladır.Bu ülkelerin nüfusları hızla artıyor ve öngörülebilir gelecekte büyümeye devam edecekler.En kalabalık beş ülkenin 2050 yılına kadar 2 milyar kişiye ulaşması bekleniyor.Bu büyüme, artan doğum oranları ve göç oranlarından kaynaklanmaktadır.En kalabalık beş ülke aynı zamanda önemli ekonomik güçlerdir.Küresel GSYİH ve ihracatın büyük bir yüzdesini oluşturuyorlar.

8) Çin'in nüfusu zaman içinde nasıl değişti?

Çin'in nüfusu son birkaç yüzyılda önemli ölçüde değişti.1500 yılında Çin'in nüfusu 100 milyon civarındaydı.1900 yılına gelindiğinde bu sayı 1 milyardan fazla kişiye ulaştı.Ancak son yıllarda Çin'in nüfusu azalmaya başladı.2010 yılı itibarıyla Çin'in nüfusu 1,3 milyardan biraz fazlaydı.Bu, 2009 yılına göre yaklaşık 20 milyonluk bir azalmadır.Bu düşüşün temel nedeni, Çin'in doğum oranının eskisinden çok daha düşük olması.1999'da Çin'de doğum oranı bin kişide yaklaşık 12 idi.Ancak 2010 yılına gelindiğinde bu sayı bin kişide sadece 6'ya düşmüştür.

Büyük bir nüfusa sahip olmanın bazı etkileri nelerdir?

Büyük bir nüfusa sahip olmanın birçok anlamı vardır.En önemlilerinden bazıları şunlardır:

  1. Büyük bir nüfus, özellikle yeterli yiyecek veya su yoksa kaynakları zorlayabilir.
  2. Büyük popülasyonlar, araziyi aşırı kullanarak, nehirleri ve gölleri kirleterek veya ormanlara zarar vererek çevreye zarar verebilir.
  3. Büyük nüfuslar aşırı kalabalıklaşmaya ve suç ve yoksulluk gibi sosyal sorunlara yol açabilir.
  4. Büyük popülasyonlar ayrıca hastalıkları yayarak veya kirli ortamlar oluşturarak sağlık sorunları yaratabilir.