2019 yılında Çin'in nüfusu ne kadar?

verme zamanı: 2022-09-20

Çin'in nüfusu 2019 itibariyle 1.379.419.538'dir.Bu, Çin'i dünyanın en kalabalık ülkesi yapıyor. Çin'in nüfus artışı son yıllarda hızlı oldu.Ülkenin nüfusu 2000 yılında 1 milyarın biraz üzerindeydi ve 2030 yılına kadar 2 milyarın üzerine çıktı.Bununla birlikte, doğurganlık oranları düşmeye başladı ve ülkenin şimdi 2060 yılına kadar yaklaşık 2,7 milyar olan en yüksek nüfusa ulaşması bekleniyor.O zamana kadar, yalnızca Hindistan'ın daha büyük bir nüfusa sahip olacağı tahmin ediliyor.

2019 yılında Hindistan'ın nüfusu ne kadar?

Hindistan'ın nüfusu 2019 itibariyle 1.324.610.000'dir.Bu da onu dünyanın en kalabalık ülkesi yapıyor.Birkaç yıldır ilk sırada yer alıyor.Çin, 1.257.540.000 kişi ile ikinci sırada.Amerika Birleşik Devletleri 325.871.000 kişi ile üçüncü sırada yer alıyor.Bunlar Dünya Bankası'nın resmi rakamları.Nasıl sayıldığına ve hangi kaynakların kullanıldığına bağlı olarak bazı farklılıklar olabilir.Ancak bu, her ülkede kaç kişinin yaşadığına dair oldukça iyi bir tahmin sağlar. Hindistan'ın nüfus artışı son birkaç on yılda çok yüksek olmuştur.1950'de Hindistan'da sadece 550 milyon insan yaşıyordu.2019 yılına kadar bu sayı 1 milyar kişiye ulaştı!Bu inanılmaz bir büyüme oranı ve Hindistan'ın ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor!Hindistan'ın nüfusunun yıllar içinde bu kadar büyümesinin birçok nedeni var.Bu nedenlerden bazıları şunlardır: 1) İyileştirilmiş sağlık hizmetleri ve beslenme 2) Artan eğitim fırsatları 3) Daha iyi ekonomik fırsatlar 4) Daha fazla çalışan 5) Hızlı kentleşme6) İyileştirilmiş ulaşım7) İyileştirilmiş temizlik 8) Yenileme düzeyinin altına düşen doğurganlık oranları 9) Diğer ülkelerden göç 10).Tüm bu faktörler, Hindistan'ı dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri haline getirmeye yardımcı oldu!Dünya Bankası'ndaki Nüfus Bölümü, burada Hindistan'ın nüfus artışı ve demografisi hakkında daha fazla bilgi sağlar:

.

2019 yılında en çok nüfusa sahip ülke hangisidir?

2019 itibariyle Dünya'da yaşayan 7,3 milyardan fazla insan var ve bu sayı sadece artmaya devam edecek.Peki en fazla nüfusa sahip ülke hangisidir?Dünya Bankası'na göre 1.37 milyar nüfuslu Çin.Hindistan 1,27 milyar insanla ikinci sırada ve ABD 325 milyon insanla üçüncü sırada yer alıyor.Bu üç ülkeyi Nijerya (247 milyon), Brezilya (195 milyon), Rusya (182 milyon), Endonezya (167 milyon) ve Pakistan (158 milyon) takip ediyor. Bu sayıların resmi nüfus tahminlerine dayandığını ve bu nedenle zaman içinde biraz değişebileceğini unutmamak önemlidir.

2019'da en kalabalık 5 ülkeyi hangi ülkeler oluşturuyor?

2019'daki en kalabalık beş ülke Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Nijerya'dır.Bu ülkelerin toplam nüfusu 1,7 milyardan fazladır. Çin, 1,3 milyardan fazla insanın yaşadığı nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkesidir.Hindistan, orada yaşayan 1,2 milyardan fazla insanla ikinci sırada.Amerika Birleşik Devletleri, orada yaşayan 318 milyondan fazla insanla üçüncü sırada.Brezilya, orada yaşayan 207 milyondan fazla insanla dördüncü.Nijerya, orada yaşayan 185 milyondan fazla insanla beşinci sırada. Bu beş ülke, dünya nüfusunun yarısından fazlasını (1,716,917,000) oluşturuyor. 2019'da en kalabalık 10 ülkeyi oluşturan diğer ülkeler Endonezya (6.), Rusya (7.), Japonya (8.), Fransa (9.), Almanya (10.), Meksika (11.), Bangladeş (12.), ve Pakistan (13.). Doğum oranları, ölüm oranları, göç oranları ve göç oranları dahil olmak üzere bir ülkenin nüfus büyüklüğüne katkıda bulunan birçok faktör vardır.Nüfus artışı, doğumlardaki veya ölümlerdeki artıştan da kaynaklanabilir. 2019'daki en kalabalık beş ülkenin hepsinde, diğer OECD ülkelerine kıyasla yüksek doğum oranları (>30 doğum/1000 sakin) var. Bu, bu ülkelerin genel olarak hızlı nüfus artışı yaşadıkları anlamına gelir. Ek olarak, bu beş ülkenin hepsinde yüksek ölüm oranları (>15 ölüm/1000 sakin) vardır ve bu da nüfuslarının büyük olmasına katkıda bulunur. Göç oranları, büyük ölçüde ekonomik istikrar ve sosyal refah politikaları gibi faktörlere bağlı olduğundan, bir ülkenin nüfus büyüklüğünü belirlemede küçük bir rol oynamaktadır. Çoğu gelişmiş ülke için göç oranları düşük olma eğilimindedir, çünkü birinin uygun belgeler veya yetkililerden izin almadan kendi ülkesini terk etmesi genellikle zordur.

Çin'in nüfusu 2018'den 2019'a nasıl değişti?

Dünya Bankası'na göre Çin'in nüfusu 2019 itibariyle 1,37 milyar kişiydi.Bu, 2018'de 1,33 milyar insandan bir artış.Çin'in nüfus artış hızı 2019'da %0,9 ile küresel ortalama olan %1,12'nin altında kaldı.

Çin nüfusunun çoğunluğu, her yıl doğumların ölümlerden daha fazla olduğu kırsal alanlarda yaşıyor.Son yıllarda hükümet, ekonomik kalkınmaya daha iyi katılabilmeleri ve sağlık ve eğitim gibi hizmetlere erişebilmeleri için daha fazla insanı şehirlere kaydırmaya çalışıyor.Bu, Çin nüfusu içinde bir miktar gerginliğe neden oldu çünkü birçok kırsal bölge sakini ailelerinden ve evlerinden uzaklaşmaya zorlandıklarını düşünüyor.

Son birkaç on yılda Çin'in yüksek nüfus artış hızına katkıda bulunan, tıbbi gelişmelere bağlı olarak yüksek doğum oranı ve düşük ölüm oranı ile kadınlar arasında yaygın doğum kontrolü kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi faktör vardır.Bununla birlikte, Çin'in geniş nüfusunu yönetmeye gelince - yetersiz barınma ve sanitasyon tesisleri gibi - vatandaşları arasında artan yoksulluk oranlarına ve sağlık sorunlarına yol açabilecek birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu da belirtmek önemlidir.

Hindistan'ın nüfusu 2018'den 2019'a nasıl değişti?

2019 yılında Hindistan'ın nüfusunun 1,3 milyar kişi olduğu tahmin ediliyor.Bu, onu nüfus büyüklüğünde Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi yapıyor.Hindistan'ın büyüme hızı 2000'li yılların sonundan bu yana yavaşladı, ancak yine de her yıl yaklaşık %1 oranında büyümeye devam ediyor.Bu büyümenin büyük bir kısmı, işgücüne giren kadın ve genç yetişkinlerin sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır.Ek olarak, son birkaç yılda komşu ülkelerden büyük bir mülteci ve göçmen akını olmuştur.Sonuç olarak, Hindistan'ın nüfusunun 2027 yılına kadar 1,5 milyara ulaşması bekleniyor.Bununla birlikte, son yıllarda doğurganlık oranlarının önemli ölçüde düştüğü göz önüne alındığında, Hindistan'ın sonunda dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını Çin'e kaptırması muhtemeldir.

Belirli ülkelerde yüksek nüfusa hangi faktörler katkıda bulunur?

Bazı ülkelerde yüksek nüfusa katkıda bulunan birçok faktör vardır.Bu faktörlerden bazıları sağlık hizmetlerine erişim, iyi temizlik ve hijyen, eğitim ve istihdam olanakları ile güvenli ve emniyetli bir ortamı içerir.Ek olarak, bazı ülkelerde doğurganlık oranları, ekonomik kalkınma ve siyasi istikrar gibi faktörlere atfedilebilecek yüksek nüfus artış oranları geçmişi vardır.Sonuç olarak, 2019 dünyadaki en büyük nüfusu değerlendirirken mevcut tüm bilgileri dikkate almak önemlidir.

Bir ülkenin büyüklüğü nüfus yoğunluğunu etkiler mi?

2019 itibariyle Dünya'da 7,5 milyardan fazla insan yaşıyor ve nüfusun 2050 yılına kadar 9,7 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.Ancak, bir ülkenin nüfus yoğunluğunu ölçmenin birçok farklı yolu vardır.İşte üç örnek:1) Toplam Nüfus Yoğunluğu2) Kilometre Kare Başına Nüfus3) Hektar Başına Nüfus Aşağıdaki tablo, bu üç ölçüme göre 2019 itibariyle dünyanın en büyük on nüfusunu göstermektedir.Çin en yüksek toplam nüfus yoğunluğuna (kilometre kare başına 1.000'den fazla kişi) sahipken, Hindistan en düşük nüfusa (kilometre kare başına 100 kişiden biraz fazla) sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri üçüncü en yüksek nüfus yoğunluğuna (kilometre kare başına yaklaşık 5.000 kişi) sahiptir ve onu Rusya (kilometre kare başına 4.995 kişi) izlemektedir. Toplam nüfus bakımından en az nüfuslu ülke, kilometrekareye 30.000'in biraz üzerinde sakiniyle Monako'dur. Aşağıdaki tablo, bu üç ölçüye göre 2019 itibariyle dünyanın en büyük on nüfusunu göstermektedir.Çin en yüksek toplam nüfus yoğunluğuna (kilometre kare başına 1.000'den fazla kişi) sahipken, Hindistan en düşük nüfusa (kilometre kare başına 100 kişiden biraz fazla) sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri üçüncü en yüksek nüfus yoğunluğuna (kilometre kare başına yaklaşık 5.000 kişi) sahiptir ve onu Rusya (kilometre kare başına 4.995 kişi) izlemektedir. Toplam nüfus açısından en az nüfuslu ülke, kilometrekare başına 30.000'in biraz üzerinde nüfusa sahip olan Monako'dur.

Yoğun nüfuslu ülkeler arasında herhangi bir eğilim var mı?

Yoğun nüfuslu ülkeler arasında gözlemlenebilecek birkaç eğilim vardır.Örneğin, bu ülkelerin çoğu, toplumsal huzursuzluğa yol açabilecek yüksek düzeyde gelir eşitsizliğine sahiptir.Ek olarak, bu ülkelerin çoğunda, kaynaklar ve altyapı üzerinde artan baskıya yol açabilecek büyük bir genç nüfus bulunmaktadır.Son olarak, bu ülkelerin çoğu, yüksek nüfus yoğunlukları nedeniyle önemli çevresel zorluklarla karşı karşıyadır.

Dünya nüfusunu izlemek neden önemlidir?

Dünya nüfusunu izlemenin bazı zorlukları nelerdir?Dünya Nüfus Beklentileri raporu nedir?Dünya Nüfus Beklentileri raporundaki bazı önemli bulgular nelerdir?2019 ve sonrasında dünya nüfus artışının karşı karşıya olduğu başlıca zorluklardan bazıları nelerdir?Bu zorluklardan bazılarını ele almaya nasıl yardımcı olabiliriz?Dünyanın en kalabalık nüfusunun olacağı tahmin ediliyor

İzleme pahalı olabilir;

Nüfus artışı dünyanın farklı yerlerinde büyük farklılıklar gösterir;

İnsan faaliyeti dışındaki birçok faktör (örneğin, iklim değişikliği) nüfus artışını etkiler; ve

Nüfus büyüklüğünde veya dağılımında zaman içinde meydana gelen değişiklikleri - eğer varsa - hangi faktörlerin açıkladığını bilmek genellikle zordur."

  1. 202'ye kadar 8 milyar insan Dünya'da yaşayan insan sayısının bugün 3 milyar iken 2100'de 9 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.O zamana kadar, her zamankinden daha fazla insan olacak - ve gıda, su, enerji, eğitim ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan daha fazla insan olacak. Dünya nüfusunu izlemek, eylemlerimizin küresel eğilimleri ve kalıpları - hem iyi hem de kötü nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur.Ayrıca, yoksulluğu ve açlığı azaltmak, tüm çocukların kaliteli eğitime erişimini iyileştirmek, doğal kaynakları korumak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve daha fazlası gibi küresel kalkınma hedeflerini en iyi nasıl destekleyeceğimiz konusunda bilinçli kararlar vermemizi sağlar!Dünya popülasyonlarını izlemenin bir takım zorlukları vardır: Çatışma veya istikrarsızlık nedeniyle belirli yerlerde veya belirli zamanlarda veri toplamak zor veya imkansız olabilir;
  2. kadın başına 1 doğum);• Avrupa ve Orta Asya dışındaki çoğu bölgede, doğurganlık oranları, yenilenme seviyesinin (ölüm oranlarına ayak uydurmak için gereken seviyenin) altına düştü, bu da zaman içinde toplam nüfus büyüklüğünde bir azalmaya neden oldu;• 2010-2015 yılları arasında (+5 yıl) doğumda küresel yaşam beklentisinde hafif bir artış, ancak bu ülkeler arasındaki büyük farklılıkları maskeliyor (Botswana'da 65 yaş üstü kadınlar için 5 yıllık artıştan kadınlar için 2 yıllık düşüşe kadar değişiyor) Yemen'de 15-24 yaş arası);• 1990-2015 yılları arasında Afrika'nın dünya nüfusu içindeki payı %16'dan %24'e yükselirken, Asya'nın payı biraz azaldı (-4 puan). Küresel olarak konuşursak, Afrika'nın payının %23 olduğu 2000 yılından bu yana çok az değişiklik oldu. • Genç yetişkinlerin oranı (

Büyük bir nüfusun kaynaklar ve altyapı üzerinde ne gibi etkileri olur?

Büyük popülasyonlar çevreyi nasıl etkiler?Büyük bir nüfustan kaynaklanan zorluklardan bazıları nelerdir?Büyük bir nüfusun bazı faydaları nelerdir?Büyük bir nüfusu sorumlu bir şekilde nasıl yönetebiliriz?

Büyük bir nüfusun kaynaklar ve altyapı, çevre ve bunun nasıl sorumlu bir şekilde yönetileceği konusunda birçok etkisi vardır.Büyük nüfuslar genellikle kaynaklara olan talebin artmasına neden olur ve bu da zaten sınırlı olan kaynakları zorlayabilir.Ayrıca, yüksek düzeyde kirlilik ve aşırı kalabalık nedeniyle çevresel kaygılar yaratırlar.Ayrıca, herkesi barındıracak yeterli alan olmadığından büyük bir nüfusu yönetmek genellikle zordur.Zorluklardan bazıları, etkili politikalar oluşturmak ve bunları etkili bir şekilde uygulamak, tüm sakinler için eğitim ve sağlık hizmetleri sağlamak ve suç oranlarını azaltmanın yollarını bulmaktır.Büyük bir nüfusa sahip olmanın faydaları arasında daha fazla ekonomik büyüme ve fırsatlar, daha fazla iş, gelişmiş sosyal refah sistemleri ve küresel topluma artan katkılar sayılabilir.Politika yapıcıların artan nüfusla nasıl başa çıkacaklarına dair kararlar alırken bu faktörleri dikkate almaları önemlidir.Herkesin temel hizmetlere erişimini sağlarken, bu sorunları doğrudan ele almak için küresel bir topluluk olarak birlikte çalışmanın birçok yolu vardır.

Büyük bir nüfus, aşırı kalabalık ve kirlilik gibi sorunlara yol açabilir mi?

Evet, büyük bir nüfus, aşırı kalabalık ve kirlilik gibi sorunlara yol açabilir.Aşırı kalabalık sağlık sorunlarına neden olabilirken, kirlilik çevreye zarar verebilir.Büyük bir nüfus aynı zamanda topluluktaki herkesin ihtiyaçlarını karşılayamayacak kaynaklar için talep yaratır.Bu, çatışma ve şiddete yol açabilir.Bazı durumlarda, büyük bir nüfus, herkes için yeterli alan olmadığı için insanların kendi topluluklarında yaşamasını bile engelleyebilmektedir.Büyük nüfuslar genellikle yoksulluk ve eşitsizlikle ilişkilendirilir ve bu da birçok insan için hayatı zorlaştırabilir.Ancak, tüm büyük popülasyonların kötü olmadığını hatırlamak önemlidir.Aslında, dünyanın en büyük şehirlerinden bazıları, yüksek düzeyde refah ve yaşam kalitesine sahip birçok insana ev sahipliği yapmaktadır.

13, Ekonomik gelişme ile nüfus artışı arasında bir ilişki var mıdır?

Ekonomik kalkınma ve nüfus artışı arasındaki ilişki, söz konusu ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişeceğinden, bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur.Ancak, bu iki faktör arasındaki ilişki hakkında bazı genel gözlemler yapılabilir.

Genel olarak konuşursak, nüfus artışı, hem kişi başına GSYİH (bir ülke tarafından üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri) hem de genel refah düzeyi açısından artan ekonomik kalkınma seviyeleri ile ilişkili olma eğilimindedir.Bunun nedeni, artan ekonomik faaliyetin mal ve hizmetlere olan talebin artmasına ve bunun da bunları karşılayabilecek insan sayısında artışa yol açmasıdır.

Bununla birlikte, nüfus artışı ve ekonomik kalkınma arasında nedensel bir bağlantı hakkında herhangi bir sonuca varılırken dikkate alınması gereken birkaç önemli uyarı vardır.Örneğin, her bir faktörün diğeri üzerinde ne kadar etkisi olduğu veya hatta gerçekte bir bağlantı olup olmadığı her zaman tam olarak açık değildir!Ek olarak, her ülke veya bölgenin nüfus artışı ve ekonomik kalkınma arasında pozitif korelasyonlar yaşamadığını da belirtmekte fayda var - bazen bunlar tam tersi yönde güçlü bir şekilde bağlantılıdır.Dolayısıyla, artan nüfusun çoğu ülkede/bölgede daha yüksek ekonomik kalkınma düzeylerine yol açtığı genel olarak doğru olsa da, bu, nüfus artışının her bir örneğinin böyle bir ilerlemeyle sonuçlanacağı anlamına gelmez.