Jaka jest największa część krzyżówki?

czas wydawania: 2022-09-20

Największa część krzyżówki to zazwyczaj środek.Pozostałe części są zwykle mniejsze niż środek.

Ile liter znajduje się w największej części krzyżówki?

W największej części krzyżówki znajduje się 36 liter.

Jaka jest najczęstsza litera w największej części krzyżówki?

Najczęstszą literą w największej części krzyżówki jest „X”.

Jaka jest najmniej popularna litera w największej części krzyżówki?

Najmniej powszechną literą w największej części krzyżówki jest „X”.

Ile słów znajduje się w największej części krzyżówki?

W największej części krzyżówki są zwykle 34 słowa.

Jakie jest najkrótsze słowo w największej części krzyżówki?

Najkrótsze słowo w największej części krzyżówki to „porcja.

Jakie jest najdłuższe słowo w największej części krzyżówki?

Najdłuższym słowem w największej części krzyżówki jest „porcja.

Ile czarnych kwadratów znajduje się w największej części krzyżówki?

W największej części krzyżówki znajduje się 36 czarnych kwadratów.

Ile białych kwadratów znajduje się w największej części krzyżówki?

W największej części krzyżówki znajdują się 23 białe kwadraty.

Jaki procent liter to samogłoski w największej części krzyżówki?

W największej części krzyżówki znajduje się 26 samogłosek.Stanowi to około 33% liter w tej sekcji.