Czym jest tableau?

czas wydawania: 2022-09-22

Tableau to oprogramowanie do wizualizacji danych, które pomaga użytkownikom wizualizować i analizować dane.Umożliwia użytkownikom tworzenie interaktywnych wykresów, wykresów i map. Jakie są 10 najlepszych pól obliczeniowych w tableau?10 najlepszych pól obliczeniowych w tableau to:

2] Kliknij przycisk pobierania obok żądanej wersji aplikacji Tableaus Desktop (obecnie dostępne są wersje Windows lub MacOS).

3] Po pobraniu kliknij dwukrotnie plik i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w oknie instalatora.

4] Po zainstalowaniu otwórz TablesDesktopAppSetup_x64_enu_.exe lub TablesDesktopAppSetup_x86_enu_.exe w zależności od miejsca instalacji systemu operacyjnego i postępuj zgodnie z instrukcjami, aż instalacja zakończy się pomyślnie!Czy mogę używać tabel w programie Excel zamiast korzystać z Tableaux?Tak - Możesz używać tabel w Excelu zamiast Tableaux, wykonując następujące kroki: 1] Otwórz Microsoft Excel 2016 lub wcześniejszy (Excel 2007 również działa, ale nie jest oficjalnie obsługiwany przez Tableaux),

2]) Na karcie Strona główna wybierz Tabele -> Wstaw -> Tabele...

3)) Wybierz CSV lub Plik tekstowy (*.txt) jako typ danych wejściowych

4)) Nazwij swój nowy plik tekstowy na przykład „Sprzedaż”

2]) W sekcji „Zapisz jako” wybierz plik PDF z pola listy i wprowadź nazwę pliku ze skoroszytu w polu nazwy pliku. (np. „Mój projekt2016_Raport podsumowania sprzedaży_PDF.

 1. Sprzedaż Dochody Ludność Wartość eksportu Wartość importu Bezrobocie Inflacja Produkt krajowy brutto Gęstość zaludnienia.Mediana dochodu gospodarstwa domowegoJakie są korzyści z używania tableau?Niektóre korzyści z używania tableau to: Łatwy w użyciu – nawet dla początkujących Jest wszechstronny – może być używany do różnych celów Można go dostosować – może być dostosowany do Twoich potrzeb Jest przyjazny dla użytkownika – ułatwia zdobycie rozpoczęte Jest niedrogie - stosunkowo niedrogie w porównaniu z innymi programami do wizualizacji danych.Dostępnych jest wiele wtyczek, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym.Tableau ma dużą społeczność, która może pomóc w razie jakichkolwiek pytań.Tableau regularnie się aktualizuje, co oznacza, że ​​najnowsze funkcje i ulepszenia są zawsze dostępne.W razie potrzeby dostępne jest wsparcie.Ogólnie rzecz biorąc, tableau to doskonały wybór do wizualizacji danych.Czego potrzebuję, aby zacząć korzystać z tableau?Aby rozpocząć korzystanie z tableau, będziesz potrzebować:1] Komputer z zainstalowanym systemem Windows lub MacOS2] Aplikacja Tableaus Desktop (dostępna na obu platformach oraz w Internecie pod adresem www.tableausoftware.com/downloads/)3] Połączenie internetowe4] Kopia narzędzia do pobierania danych (dostępna bezpłatnie na stronie www.tableausoftware.com/downloads/)5] Praktyczna znajomość programu ExcelJak zainstalować aplikację Tableaus Desktop?Aby zainstalować aplikację Tableaus Desktop na swoim komputerze, wykonaj następujące kroki:1] Przejdź do www.tableausoftware.com/downloads/.
 2. ] Kliknij OK, a następnie zamknij program Excel bez zapisywania zmian
 3. ] Otwórz ponownie Tableaux i przejdź do Preferencje -> Zaawansowane -> Użyj plików zewnętrznych ...
 4. ] Wybierz „Twoja nazwa pliku tekstowego” z pola listy pod „Typ pliku”.Twój arkusz sprzedaży zostanie teraz zaimportowany do Tableaux tak, jakby został utworzony w Tableaux!Czy istnieje sposób na udostępnienie mojego skoroszytu innym?Tak — możesz łatwo udostępniać swoje skoroszyty innym osobom, eksportując je jako pliki PDF (.pdf), dokumenty programu Word (.docx), prezentacje programu PowerPoint (.pptx), pliki JSON (.json) lub pliki obrazów (.jpg.). png)).Jak wyeksportować skoroszyt jako plik PDF?Aby wyeksportować skoroszyt jako plik PDF, wykonaj następujące kroki:1]) Na karcie Strona główna wybierz Plik -> Eksportuj...

Jakie są 10 najlepszych pól obliczeniowych w tableau?

Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od konkretnych potrzeb firmy lub organizacji.Jednak niektóre typowe pola obliczeniowe w tableau obejmują:

-Kwoty sprzedaży

-Przychody według kategorii

-Pracownicy według stanowiska

-Wyniki lojalnościowe klientów

-Średnia cena biletu według zakresu dat

-Miesięczne sumy sprzedaży według grup produktów

itp.

Jak utworzyć pole obliczeniowe w tableau?

W tableau można tworzyć pola obliczeniowe za pomocą okna dialogowego Pola obliczeniowe.To okno dialogowe jest dostępne po wybraniu pola danych w oknie Widok danych i kliknięciu przycisku Oblicz.W tym przewodniku pokażemy, jak utworzyć pole obliczeniowe, które oblicza 10 największych sprzedaży w danym miesiącu.

Aby utworzyć pierwsze pole obliczeniowe w tableau:

Teraz, po utworzeniu pierwszego pola obliczeniowego, przyjrzyjmy się, jak to działa!Gdy obliczysz to pole, zwróci 10 największych sprzedaży w danym miesiącu.Aby wykorzystać te informacje w analizie lub wizualizacji, po prostu przeciągnij je i upuść na dowolnym arkuszu w tableau.Aby uzyskać bardziej zaawansowane wskazówki dotyczące użytkowania, zapoznaj się z naszym artykułem na temat używania pól obliczeniowych w tableau:

.

 1. Wybierz pole danych w oknie Widok danych i kliknij przycisk Oblicz.
 2. W oknie dialogowym Pole obliczeniowe wybierz Góra z listy opcji i wprowadź żądaną wartość w polu tekstowym Wartość.
 3. Kliknij OK, aby zapisać nowe pole obliczeniowe.

Jakie są zastosowania pól obliczeniowych w tableau?

Istnieje wiele zastosowań pól obliczeniowych w tableau.Niektóre z najczęstszych zastosowań obejmują: obliczanie sum, tworzenie filtrów niestandardowych i sortowanie danych.Ponadto pola obliczeniowe mogą służyć do tworzenia raportów dynamicznych, śledząc zmiany w czasie.Wreszcie pola obliczeniowe można wykorzystać do szybkiego generowania statystyk podsumowujących.

Jak edytować pole obliczeniowe w tableau?

Aby edytować pole obliczeniowe w tableau, musisz najpierw zlokalizować pole w źródle danych.Po zlokalizowaniu pola możesz skorzystać z poniższych wskazówek dotyczących edycji tabeli, aby zmodyfikować obliczenia:

a.Wyświetl jako tekst: Ta opcja wyświetla obliczenia jako tekst w źródle danych.

b.Pokaż wartości jako liczby: Ta opcja wyświetla wszystkie wartości w polu obliczeniowym jako liczby zamiast tekstu.

c.Pokaż wartości jako procenty: Ta opcja wyświetla wszystkie wartości w polu obliczeniowym jako procenty zamiast liczb.

a.Ukryj pola z wartościami powyżej poziomu odcięcia: Ta opcja ukrywa pola z wartościami większymi lub równymi poziomowi odcięcia (zdefiniowanemu przez Ciebie).

b.Ukryj pola z wartościami poniżej poziomu odcięcia: Ta opcja ukrywa pola z wartościami mniejszymi lub równymi poziomowi odcięcia (zdefiniowanemu przez użytkownika).

c.Pokaż wszystkie pola w polu obliczeniowym: Ta opcja wyświetla wszystkie pola w polu obliczeniowym, niezależnie od ich statusu wartości (ukryte lub nieukryte).

 1. Aby zmienić domyślną wartość pola obliczeniowego, kliknij pole tekstowe „Wartość domyślna” i wprowadź nową wartość w polu tekstowym.
 2. Aby zmienić sposób wyświetlania pola obliczeniowego w źródle danych, wybierz jedną z następujących opcji z listy rozwijanej „Opcje wyświetlania”:
 3. Aby ukryć lub pokazać określone pola w polu obliczeniowym, wybierz jedną z następujących opcji z listy rozwijanej „Pola do ukrycia/pokazania”:

Czy pola obliczeniowe mogą być używane do tworzenia wizualizacji w tableau?

Tak, pola obliczeniowe mogą być używane do tworzenia wizualizacji w tableau.Pola obliczeniowe mogą służyć do obliczania różnych danych i wymiarów dla Twoich danych.Możesz użyć tych danych i wymiarów, aby stworzyć wnikliwe wizualizacje, które pomogą Ci zrozumieć Twoje dane.

Jak usunąć pole obliczeniowe w tableau?

Aby usunąć pole obliczeniowe w tableau, najpierw otwórz dane pole obliczeniowe.Następnie wybierz przycisk „Usuń” znajdujący się na dole pola obliczeniowego.Na koniec potwierdź usunięcie, klikając przycisk „Tak”.

Jak zmienić nazwę pola obliczeniowego w tableau?

W tableau możesz zmienić nazwę pola obliczeniowego, klikając prawym przyciskiem myszy pole w okienku danych i wybierając Zmień nazwę pola.W oknie dialogowym Zmień nazwę pola wpisz nową nazwę pola obliczeniowego i kliknij przycisk OK.

Jaka jest różnica między zwykłym polem a polem obliczeniowym w Tableau?

Zwykłe pole to pole danych w Tableau, które można edytować ręcznie.Pole obliczeniowe to pole danych w Tableau, którego można używać do automatycznego obliczania wartości.Na przykład możesz użyć pola obliczeniowego do obliczenia średniej wartości grupy pól danych.

Kiedy należy użyć kalkulacji złożonej w zwykłym polu (lub odwrotnie)?

Gdy musisz obliczyć wartość dla określonej kolumny w tabeli danych, użyj pola obliczeniowego.Gdy musisz obliczyć wartości dla wszystkich kolumn w tabeli danych, użyj zwykłego pola.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pola obliczeniowe i pola zwykłe.

Czy jest coś, czego nie mogę zrobić z polami kalkulacyjnymi, a co mógłbym zrobić ze zwykłymi polami (lub odwrotnie)?

Jest kilka rzeczy, których nie można zrobić z polami obliczeniowymi, których można zrobić ze zwykłymi polami.Na przykład nie możesz ich używać do filtrowania danych.Jest jednak kilka rzeczy, które można zrobić z polami obliczeniowymi, których nie można zrobić ze zwykłymi polami.Na przykład możesz ich użyć do obliczenia sum lub średnich.Masz również możliwość tworzenia hierarchii i pętli w polach obliczeniowych.Wreszcie pola obliczeniowe umożliwiają bardziej dynamiczne obliczenia niż zwykłe pola.

12Jakie są dobre praktyki, jeśli chodzi o tworzenie lub pracę z polami obliczeniowymi w Tableua?

Jeśli chodzi o tworzenie lub pracę z polami obliczeniowymi w Tableua, należy przestrzegać kilku dobrych praktyk.Przede wszystkim ważne jest, aby upewnić się, że pole wyliczane jest poprawnie skonfigurowane, aby móc korzystać z jego funkcji.Po drugie, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z różnych obliczeń, które można wykonać na polu obliczeniowym i jak mogą one wpływać na analizę danych.Wreszcie ważne jest, aby śledzić wszelkie zmiany wprowadzone w polu obliczeniowym, aby można je było odpowiednio odzwierciedlić w kolejnych raportach lub analizach.

13 Jakieś inne wskazówki, sztuczki lub ogólne porady dotyczące pracy z polami obliczeniowymi w Tableua?

 1. Pola obliczeniowe to potężne narzędzie do analizy i wizualizacji danych w Tableau.Pozwalają obliczać wartości na podstawie określonych warunków, co może pomóc w szybkiej identyfikacji wzorców i trendów w danych.
 2. Podczas pracy z polami obliczeniowymi należy pamiętać o różnych dostępnych opcjach.Możesz określić formułę obliczeniową lub użyć jednej z wbudowanych funkcji Tableau (takich jak SUMA lub LICZBA).
 3. Ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę z ograniczeń pól obliczanych.Na przykład nie zawsze zwracają dokładne wyniki, jeśli dane zawierają błędy lub niespójności.