Jakie są główne czynniki wpływające na czasy logowania do Citrix?

czas wydawania: 2022-09-22

Jak zoptymalizować czasy logowania Citrix?Jakie są najlepsze praktyki optymalizacji czasu logowania Citrix?1.Upewnij się, że komputer jest poprawnie skonfigurowany2.Korzystaj z najnowszych wersji produktów Citrix3.Skonfiguruj poprawnie swoją sieć i urządzenia4.Zminimalizuj interakcję użytkownika5.Użyj odpowiednich metod uwierzytelniania6.Zoptymalizuj ustawienia aplikacji7.Efektywnie zarządzaj zasobami8.Skorzystaj z rozwiązań opartych na chmurze9.Monitoruj i rozwiązuj problemy10.Śledź trendy11.Bądź na bieżąco z postępami technologicznymi3857695770578579585808

Istnieje wiele czynników, które wpływają na czas logowania Citrix, ale oto kilka kluczowych:

- Konfiguracja komputera — upewnij się, że komputer jest prawidłowo skonfigurowany, w tym instalowanie najnowszych wersji produktów Citrix oraz poprawna konfiguracja sieci i urządzeń;

- Metody uwierzytelniania - Wybierz najbardziej odpowiednią metodę uwierzytelniania dla swoich użytkowników;

- Ustawienia aplikacji - Optymalizacja ustawień aplikacji w celu zmniejszenia interakcji użytkownika;

- Zarządzanie zasobami - Staraj się używać mniej zasobów aplikacji lub usług, jeśli to możliwe;

- Śledzenie i monitorowanie trendów - Śledź bieżące trendy, aby móc podejmować świadome decyzje dotyczące dalszej optymalizacji czasu logowania Citrix;

- Wskazówki i techniki rozwiązywania problemów - Dowiedz się, jak rozwiązywać typowe problemy, które mogą spowolnić lub uniemożliwić prawidłowe działanie sesji Citrix;

— Technologia aktualizacji — Bądź na bieżąco z nowymi technologiami, aby skorzystać z ulepszeń, które mogą poprawić ogólną szybkość logowania Citrix;

& jeszcze...

Jak rozwiązywać problemy z powolnym logowaniem w Citrix?

Jak mogę ulepszyć sposób logowania Citrix?Jakie są wskazówki dotyczące optymalizacji logowania Citrix?Jak mogę przyspieszyć proces logowania Citrix?Jakie są najlepsze praktyki optymalizacji logowania Citrix?Jak mogę zoptymalizować środowisko Citrix, aby uzyskać lepszą wydajność?Jakie kroki należy podjąć, aby poprawić szybkość sesji logowania Citrix?Czy powolne logowanie Citrix może zostać poprawione lub naprawione?Jeśli masz problemy z powolnym logowaniem Citrix, co może być przyczyną problemu i jak można go rozwiązać?Jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić swoje wrażenia z logowania Citrix.Niektóre z nich obejmują optymalizację środowiska, rozwiązywanie problemów i przestrzeganie najlepszych praktyk.Dodatkowo dostępnych jest kilka narzędzi, które mogą przyspieszyć logowanie.Przyjrzyjmy się każdej z tych opcji bardziej szczegółowo.1) Zoptymalizuj swoje środowisko Jednym z kluczowych czynników wpływających na szybkość logowania Citrix jest ogólna konfiguracja i konfiguracja systemu.Upewnij się, że cały sprzęt i oprogramowanie jest aktualne oraz że zainstalowano wszystkie odpowiednie sterowniki.Sprawdź także, czy nie występują konflikty lub inne problemy, które mogą mieć wpływ na wydajność.2) Rozwiązywanie problemów Jeśli występują powolne cytryny, najpierw spróbuj określić, które konkretne składniki spowalniają sesję.Może to obejmować uruchomienie różnych narzędzi diagnostycznych lub wykonanie podstawowych testów w systemie.Jeśli nie daje to żadnych wskazówek, dlaczego rozpoczęcie sesji trwa tak długo, może być konieczne skonsultowanie się z ekspertem, który może dokładniej zbadać problem.3) Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami Podczas konfigurowania i korzystania z produktów Citrix należy ważne jest przestrzeganie ustalonych wytycznych i najlepszych praktyk.Obejmuje to upewnienie się, że wszystkie aplikacje i urządzenia używane w połączeniu z pulpitami wirtualnymi zostały poprawnie skonfigurowane, a także stosowanie zalecanych środków bezpieczeństwa podczas pracy z poufnymi danymi lub zasobami w środowisku pulpitu wirtualnego.4) Użyj dostępnych narzędzi, aby przyspieszyć logowanie.Narzędzia, takie jak Monitor wydajności systemu Windows (WPM), liczniki wydajności, narzędzia optymalizacyjne innych firm itp. mogą pomóc w monitorowaniu wydajności systemu w czasie i identyfikowaniu obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia.Narzędzia te oferują również różne funkcje, takie jak automatyczne zbieranie danych z krytycznych systemów/procesów w czasie wykonywania, co ułatwia szybkie rozpoczęcie analizy wyników bez konieczności spędzania wielu godzin na ręcznym gromadzeniu danych.„Jak uzyskać najkrótszy możliwy czas logowania Citrix” zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące optymalizacji czasu logowania do systemu Citix, w tym:

Ten przewodnik obejmuje takie tematy, jak:

• Jak rozwiązywać problemy z powolnym logowaniem w Citix?

• Jakie są wskazówki dotyczące optymalizacji logowania do Citix

• Jakie są najlepsze praktyki optymalizacji sesji logowania do Citix

• Czy powolne logowanie citix może zostać poprawione lub naprawione?

„Czy można poprawić lub naprawić powolne logowanie citix?”

Nie zawsze może być łatwa odpowiedź, jeśli chodzi o naprawę powolnych logów cytryny, ale jeśli zostanie wykonana prawidłowo wiele razy, nie będzie wymagać dodatkowych działań ze strony użytkowników końcowych!Poniżej przedstawimy trzy popularne metody stosowane przez administratorów podczas próby naprawy powolnego zachowania spowodowanego aktywnością użytkownika: Najpierw przyjrzymy się wyłączaniu niepotrzebnych usług; po drugie patrząc na dostosowanie wykorzystania pamięci; na koniec przegląd ustawień i konfiguracji aplikacji.

Wyłączanie niepotrzebnych usług
Jedną z częstych przyczyn powolnego działania użytkowników w środowiskach zwirtualizowanych jest nadmierne uruchamianie usług – często określane jako zadania w tle – które spowalniają zasoby systemowe.

Domyślnie większość systemów operacyjnych instaluje wiele usług działających w tle, które nie wymagają interakcji użytkownika.

Chociaż usługi te mogą wydawać się pomocne, często stają się problematyczne, gdy zużywają zbyt dużo czasu procesora lub przepustowości pamięci, uniemożliwiając wykonanie innych legalnych zadań.

Jakie są strategie optymalizacji czasów logowania Citrix?

Wyłącz niepotrzebne usługi

Skonfiguruj swoje środowisko Citrix pod kątem optymalnej wydajności, wyłączając funkcje, które nie są wymagane przez używaną aplikację (np. usługi pulpitu zdalnego nie wymagają akceleracji dźwięku ani wideo).

  1. Sprawdź zasoby systemowe, które można przydzielić do Citrix i innych aplikacji: Pamięć systemowa, miejsce na dysku, czas procesora, przepustowość sieci Przejrzyj profile użytkowników: Usuń nieużywanych użytkowników, wyłącz niepotrzebne usługi Wyłącz niepotrzebne funkcje Citrix Skonfiguruj swoje środowisko Citrix w celu uzyskania optymalnej wydajności Użyj narzędzi Citrix to monitor and optimize performance Use Citrix Optimize Manager to automate the management of your Citrix environment Perform a manual optimization of your environment Monitor and troubleshoot performance issues Educate users on best practices for optimizing their Citrix logon times Seek outside assistance when n38529303323423523623 24 12 42 243 244 245 246 247 248 24 92 50 25 225 225 32 253 254 255 256 257 258 259 260 26 126 22 63 264 265 266 267 268 269 270 273 274 275 276 277 278 27 93 00 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 29 130 230 23 230 43 23 53 254 255 256 257 258 259 260 263 264 265 266 267 268 269 270 273 274 275 276 277 27 8 27 94 00 29 130 230 23 230 43 23 53 254 255 256 257 258 259 260 263 264 265 266 267 268 269 270 273 274 275 276 277 278 279 28 93 01 293 294 295 296 297 298 299 300 301 30 230 33 234 235 236 237 238 239 240 24 12 42 243 244 245 246 247 248 24 92 50 253 54 255 256 257 258 259 260 263 264 265 266 267 268 269 270 273 274 275 276 277 278 279 28
  2. Sprawdź zasoby systemowe, które można przydzielić Citrix i innym aplikacjom: pamięć systemowa, miejsce na dysku, czas procesora, przepustowość sieci
  3. Usuń nieużywanych użytkowników z profili użytkowników

Czy istnieje sposób na przyspieszenie mojego pierwszego logowania do Citrix?

Tak, istnieje sposób na przyspieszenie pierwszego logowania do Citrix.Jedną z metod jest skonfigurowanie komputera i ustawień sieciowych w sposób minimalizujący czas potrzebny na uruchomienie komputera.Ponadto możesz zoptymalizować swoje środowisko Citrix, wyłączając niepotrzebne usługi i aplikacje.Wreszcie, możesz użyć funkcji Citrix XenApp 6.5, aby poprawić wydajność.Aby uzyskać najkrótszy możliwy czas logowania Citrix:1) Upewnij się, że komputer i sieć są skonfigurowane optymalnie2) Wyłącz niepotrzebne usługi i aplikacje3) Użyj funkcji Citrix XenApp 6.5 Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak skonfigurować komputer i ustawienia sieciowe, zapoznaj się z następującymi zasobami:• Artykuł z biblioteki Microsoft TechNet: „Konfiguruj komputer w celu uzyskania optymalnej wydajności podczas korzystania z systemu Windows Server 2008 R2”• Artykuł z bazy wiedzy Citrix: „Jak zoptymalizować konfigurację sieci podczas korzystania z aplikacji XenApp” Więcej informacji na temat optymalizacji środowiska za pomocą funkcji XenApp 6.5 można znaleźć w następujących zasobach:• Artykuł w sklepie internetowym Citrix: „Wskazówki dotyczące wydajności Citrix XenApp 6.5”• Artykuł z biblioteki Microsoft TechNet: „Optymalizacja wydajności w środowiskach zwirtualizowanych za pomocą Citrix AppStream 3.” Jeśli nadal doświadczasz powolnego logowania po zastosowaniu się do tych wskazówek, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów lub dalszą kon zalecenia dotyczące figuracji specyficzne dla Twojej sytuacji.

Dlaczego kolejne logowanie do Citrix trwa dłużej?

Kiedy logujesz się do serwera Citrix, Twój komputer wysyła żądanie do serwerów Citrix.Szybkość tego żądania jest ważna, ponieważ wpływa na to, jak szybko możesz zacząć korzystać z zasobów na serwerze Citrix.Istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na szybkość logowania do Citrix:

- Rodzaj połączenia, z którego korzystasz (przewodowe lub bezprzewodowe)

-Lokalizacja serwera Citrix

-Twój sprzęt komputerowy i oprogramowanie

-Ilu użytkowników jest zalogowanych w tym samym czasie W przypadku korzystania z połączenia przewodowego komputer wysyła żądania przez kabel Ethernet.Przyspiesza to logowanie, ponieważ nie ma potrzeby wysyłania pakietów przez Internet.Gdy korzystasz z połączenia bezprzewodowego, komputer wysyła żądania przez fale radiowe.Przyspiesza to logowanie, ponieważ nie ma potrzeby wysyłania pakietów przez ściany lub inne przeszkody.Lokalizacja serwera Citrix wpływa również na szybkość logowania do Citrix.Jeśli serwer Citrix jest w pobliżu, Twój komputer może wysyłać żądania bezpośrednio do niego.Jeśli serwer Citrix jest daleko, komputer musi najpierw znaleźć serwer proxy i połączyć się z nim przed wysłaniem żądań do serwerów Citrix.Wreszcie, jeśli jednocześnie loguje się wielu użytkowników, ich komputery mogą spowolnić cały proces u wszystkich innych.Twój sprzęt i oprogramowanie mają również wpływ na szybkość kolejnego logowania do citixx.Starsze komputery mogą nie być w stanie obsłużyć wymagających zadań, takich jak ładowanie grafiki lub wyświetlanie filmów w czasie rzeczywistym.

Jak skonfigurować zasady Citrix, aby skrócić czas logowania?

Jak mogę zoptymalizować Citrix XenApp i Windows Server 2008 R2 pod kątem szybszego logowania?Jak mogę skrócić czas potrzebny na zalogowanie się do sesji Citrix?Jakie są wskazówki dotyczące optymalizacji czasów logowania Citrix XenApp i Windows Server 2008 R2?Zasady Citrix odgrywają ważną rolę w skracaniu czasu logowania.Konfigurując zasady, możesz kontrolować, które aplikacje lub użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI) i jak długo mogą pozostawać w kontakcie.Dodatkowo można skonfigurować Citrix XenApp i Windows Server 2008 R2 tak, aby ładowały się szybciej, wyłączając niepotrzebne usługi lub używając profili wydajności.Na koniec możesz zoptymalizować swoje środowisko, zmniejszając ilość danych, które muszą być przesyłane podczas procesu logowania.Aby uzyskać najkrótszy możliwy czas logowania Citrix, wykonaj następujące kroki:1.Określ, które aplikacje lub użytkownicy potrzebują dostępu do Twojego VDI i skonfiguruj odpowiednie zasady bezpieczeństwa.2.Załaduj wszystkie wymagane aplikacje do pamięci, zanim zostaną zażądane z server.3.Wyłącz nieużywane usługi na swoim serwerze, aby nie wpływały na wydajność czasu logowania.4.Używaj profili wydajności podczas konfigurowania ustawień zasad CitIX, aby zmaksymalizować przepustowość bez narażania bezpieczeństwa lub stabilności”.

Skonfiguruj zasady, aby poprawić czas logowania

Domyślnie większość zasad Citrix umożliwia autoryzowanym użytkownikom dostęp do ich zasobów VDI, jednocześnie minimalizując narzut czasu połączenia.Mogą jednak zaistnieć sytuacje, w których chcesz, aby niektóre aplikacje lub użytkownicy mieli całkowity dostęp do VDI lub wymagają dłuższego czasu połączenia niż jest to typowe dla standardowych sesji użytkowników. W takich przypadkach konieczne jest dostosowanie ustawień zasad Citrix . Oto cztery typowe sposoby na skrócenie czasu logowania:

Ponadto rozważ użycie profili wydajności podczas konfigurowania ustawień zasad, aby jeszcze bardziej zoptymalizować przepustowość bez poświęcania stabilności i bezpieczeństwa ”.

„Użyj profili wydajności podczas konfigurowania ustawień zasad, aby zmaksymalizować przepustowość bez poświęcania stabilności lub bezpieczeństwa”

Podczas konfigurowania ustawień zasad do użytku z sesjami Citix często pożądane jest osiągnięcie maksymalnej przepustowości przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Niestety nie zawsze jest to możliwe za pomocą tradycyjnych środków, takich jak podkręcanie wartości rejestru; zamiast tego niektóre parametry muszą być konfigurowane za pomocą profili wydajności. Profil wydajności to po prostu szablon używany przez jądro systemu operacyjnego (OSK) podczas jego fazy inicjalizacji, który umożliwia administratorom określoną kontrolę nad różnymi aspektami działania systemu, w tym sieciami, buforowaniem dysku, wykorzystaniem procesora itp. Ten rodzaj konfiguracji zapewnia administratorom większą elastyczność w zakresie osiągania pożądanych celów bez konieczności rozumienia każdego niuansu związanego z funkcjonalnością OSK.”

-Dzięki zastosowaniu profili wydajności zwiększyliśmy naszą zdolność do kontrolowania, jakie procesy są uruchamiane podczas uruchamiania oraz ile mocy procesora zużywa każdy proces. -Udało nam się również korzystać z przewijania paralaksy z doskonałym efektem na dużych obrazach ”.

Istnieje wiele korzyści związanych z używaniem profili wydajności podczas konfigurowania ustawień zasad do użytku z sesjami citix :

-Dzięki profilom byliśmy w stanie przewidzieć, co się stanie, gdy proces się uruchomi, i ile mocy procesora wykorzysta każdy proces.

Czy są jakieś produkty innych firm, które mogą pomóc mi skrócić czas logowania do Citrix?

Istnieje kilka produktów innych firm, które mogą pomóc skrócić czas logowania do Citrix.Jednym z takich produktów jest Citrix Receiver dla systemu Windows, którego można użyć do skrócenia czasu uruchamiania aplikacji w środowiskach Citrix XenApp i XenDesktop.Inną opcją jest Citrix Workspace Management, który zapewnia narzędzia do optymalizacji wydajności aplikacji i bardziej efektywnego zarządzania sesjami użytkowników.Wreszcie, wielu administratorów używa również skryptów lub narzędzi do automatyzacji, aby przyspieszyć proces logowania do Citrix.Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele sposobów na uzyskanie najszybszych możliwych czasów logowania do systemu Citrix.Jednak ostatecznie zależy to od konkretnych potrzeb Twojej organizacji i tego, ile wysiłku chcesz włożyć w optymalizację procesu.

Czy lepiej korzystać z profili mobilnych lub dysków z profilami użytkownika z Citrix XenApp/XenDesktop?

Jeśli chodzi o uzyskanie najszybszych możliwych czasów logowania do Citrix, istnieje kilka różnych opcji, które można rozważyć.Jedną z opcji jest użycie profili mobilnych lub dysków profilu użytkownika z Citrix XenApp/XenDesktop.

Profile mobilne umożliwiają tworzenie profili dla użytkowników, którzy potrzebują różnych poziomów bezpieczeństwa i wydajności.Oznacza to, że każdy użytkownik ma swój własny profil, co oszczędza czas podczas logowania, ponieważ Citrix nie musi generować dla niego nowej sesji za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do swojego komputera.

Dyski profilu użytkownika (UPD) to kolejny świetny sposób na skrócenie czasu logowania Citrix.UPD są podobne do profili mobilnych, ponieważ umożliwiają przechowywanie danych użytkownika na oddzielnym dysku niż dysk systemu operacyjnego.Oznacza to, że Twoi użytkownicy nie muszą czekać, aż ich dane zostaną załadowane do pamięci, zanim zaczną z nich korzystać, co może znacznie skrócić czas logowania.

bez względu na to, które rozwiązanie wybierzesz, upewnij się, że zostało ono odpowiednio skonfigurowane, aby użytkownicy mogli uzyskać jak najlepsze wrażenia podczas uzyskiwania dostępu do swoich komputerów za pośrednictwem Citrix XenApp/XenDesktop.

9) Jaki wpływ ma użycie przekierowywania folderów na czasy logowania do systemu citrix?

Przekierowanie folderu może mieć znaczący wpływ na czasy logowania do Citrix.Przekierowując określone foldery na komputer lokalny użytkownika, można znacznie skrócić czas potrzebny na uwierzytelnienie i uruchomienie aplikacji przez Citrix.Ponadto, poprawnie konfigurując Przekierowanie folderu, można zwiększyć bezpieczeństwo, uniemożliwiając użytkownikom dostęp do potencjalnie poufnych plików poza autoryzowanym środowiskiem.Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym artykułem Jak uzyskać najkrótsze możliwe czasy logowania Citrix.

Czy powinienem używać profili obowiązkowych czy super-obowiązkowych, aby poprawić wydajność logowania citrix?

Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od konkretnego środowiska Citrix i wzorców użytkowania.Jednak kilka ogólnych wskazówek, które mogą pomóc, to:

- Użyj obowiązkowych profili, jeśli wiesz, że wszyscy użytkownicy będą potrzebować dostępu do tych samych aplikacji i funkcji.Dzięki temu wszystkie mają te same ustawienia i preferencje, co może skrócić czas logowania.

- Jeśli używasz kombinacji profili obowiązkowych i opcjonalnych, upewnij się, że wszystkie profile obowiązkowe są używane jako pierwsze.Zapewni to, że wszystkie wymagane komponenty zostaną poprawnie zainstalowane i skonfigurowane przed umożliwieniem użytkownikom dostępu do aplikacji Citrix.

- Spróbuj zoptymalizować środowisko Citrix w celu uzyskania najlepszej wydajności, wyłączając niepotrzebne usługi, usuwając niepotrzebne pakiety oprogramowania i odpowiednio konfigurując zaporę.Te kroki mogą pomóc w zmniejszeniu obciążenia serwera, co może skrócić czas logowania.

Jak usługi aprowizacji wpływają na czas logowania citrix i czy warto z nich korzystać?

Usługi aprowizacji mogą poprawić szybkość logowania do Citrix, buforując poświadczenia i informacje konfiguracyjne.Jednak nie zawsze warto korzystać z usług aprowizacji ze względu na ich wysoki koszt i złożoność.Ponadto niektóre organizacje mogą stwierdzić, że mogą osiągnąć lepsze szybkości logowania Citrix bez korzystania z usług aprowizacji.

12 )W jaki sposób akceleracja GPU może pomóc skrócić czas logowania w citirx?

Akceleracja GPU może pomóc w skróceniu czasu logowania do systemu Citrix, przenosząc niektóre zadania z procesora na procesor.Może to poprawić ogólną wydajność i ułatwić łączenie się z serwerami Citrix.

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby skorzystać z akceleracji GPU:

-Zainstaluj Citrix Receiver na swoim komputerze z obsługą akceleracji GPU.

-Upewnij się, że twoja karta graficzna ma wystarczającą moc i zainstalowane sterowniki.

-Włącz renderowanie sprzętowe w Citrix Receiver, jeśli to możliwe.Spowoduje to użycie dedykowanej karty graficznej w komputerze zamiast procesora, co może poprawić wydajność.

-Skonfiguruj maszyny wirtualne z określonymi wymaganiami graficznymi, takimi jak gry 3D lub przepływy pracy CAD, i włącz akcelerację GPU dla tych maszyn wirtualnych.

13 )Jak zmiany w zasadach grupy systemu Windows 7/8 wpływają na wydajność logowania citirx i jakie ustawienia należy skonfigurować, aby uzyskać optymalne wyniki?

Windows 7 i 8 mają nowe ustawienie zasad grupy o nazwie "Optymalizacja profilu użytkownika".Ta zasada może służyć do konfigurowania sposobu, w jaki system Windows korzysta z profili użytkowników, w tym sposobu obsługi połączeń Citrix.Poniższa tabela podsumowuje główne skutki zmiany tej polityki:

Jeśli chcesz uzyskać najkrótsze możliwe czasy logowania Citrix, wyłącz Optymalizację profilu użytkownika w ustawieniach zasad grupy.Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, zobacz następujący artykuł:

- Jak wyłączyć optymalizację profilu użytkownika w systemie Windows 7 lub 8?

Aby zoptymalizować wydajność połączenia Citrix, należy również skonfigurować następujące ustawienia:

— Włącz obsługę dużego adresu (LAA) dla maszyn wirtualnych, jeśli są one uruchomione na obsługujących ją hostach funkcji Hyper-V.LAA umożliwia obsługę dużych stron pamięci dla maszyn wirtualnych, co może poprawić wydajność logowania Citrix.Aby dowiedzieć się więcej o LAA i o tym, czy Twój host go obsługuje, zapoznaj się z następującym artykułem:

- Włącz obsługę dużego adresu (LAA) w systemie Windows Server 2008 R2 i nowszych

- Użyj karty sieciowej o niskiej przepustowości dla maszyn wirtualnych.Używając karty sieciowej o niskiej przepustowości, możesz zmniejszyć ilość danych przesyłanych podczas każdej próby logowania do Citrix.Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zmienić ustawienia karty sieciowej w celu uzyskania optymalnej wydajności Citrix, zapoznaj się z następującym artykułem:

- Zmień ustawienia karty sieciowej w celu uzyskania optymalnej wydajności dzięki Citrix XenApp

- Prawidłowo skonfiguruj ustawienia proxy. Jeśli łączysz się przez serwer proxy, upewnij się, że jego konfiguracja jest prawidłowa, aby ruch był prawidłowo kierowany, a czasy logowania Citirx skrócone.Jeśli na przykład łączysz się przez serwer proxy na porcie 8080 , upewnij się, że http://localhost:8080 jest dodany jako wyjątek w pliku konfiguracyjnym serwera proxy . Zobacz nasz wpis na blogu, aby uzyskać więcej informacji: Rozwiązywanie problemów z połączeniami proxy za pomocą XenApp — Wyłącz funkcje, które mogą spowolnić działanie komputera. Niektóre funkcje systemu Windows 7/8 mogą spowalniać komputer podczas korzystania z XenApp

  1. 5 i nowsze Możesz również wypróbować jedną lub więcej z poniższych wskazówek, aby poprawić wydajność logowania Citrix:
  2. 5 lub później
  3. 5 lub później; wyłącz te funkcje, jeśli to możliwe.Na przykład wyłącz akcelerację touchpada, efekty przezroczystości Aero Glass, jakość grafiki HD lub inne funkcje, które mogą wpływać na czas logowania citirx. Zobacz nasz wpis na blogu, aby uzyskać więcej informacji: Wyłączenie zbędnych funkcji może przyspieszyć działanie komputera podczas korzystania z XenApp 5 lub nowszego Powiązane artykuły Artykuł bazy wiedzy Microsoft 2799583 — Jak działa optymalizacja profilu użytkownika?Artykuł 2798868 bazy wiedzy Microsoft — Jakie zmiany zostaną wprowadzone po włączeniu Optymalizacji profilu użytkownika?Artykuł 2797587 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base — Jakie kwestie dotyczące sieci mają zastosowanie podczas konfigurowania Optymalizacji profilu użytkownika?Artykuł 2800607 bazy wiedzy Microsoft — Wskazówki dotyczące optymalizacji środowiska użytkownika za pomocą usług pulpitu wirtualnego 2013 Podczas konfigurowania zasad optymalizacji profilu użytkownika na komputerach z systemem Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition i nowszymi wersjami usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS) należy rozważyć włączenie opcji Zaawansowane sprawdzanie zabezpieczeń lokalnych (ALSC) przy użyciu narzędzi Edytora obiektów zasad grupy dostępnych w witrynie Narzędzia administracyjneKonsola zarządzania zasadami grupy (GPMC). Ta funkcja umożliwia administratorom przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa plików przechowywanych na komputerach klienckich przed umożliwieniem im dostępu do zasobów chronionych przez AD DS, takich jak udziały i drukarki hostowane przez serwery AD DS. ALSC zapewnia lepszą ochronę przed atakami złośliwego oprogramowania, weryfikując pliki przed przyznaniem dostępu dzięki czemu użytkownicy nie mogą przypadkowo otworzyć plików zawierających złośliwe oprogramowanie. Włączenie zaawansowanych lokalnych kontroli zabezpieczeń wymaga odpowiedniej konfiguracji uprawnień obiektu zasad grupy na poziomie kontrolera domeny oraz odpowiednich uprawnień przyznanych członkom grupy Administratorzy na klientach, na których usługi AD DS przechowują dane uwierzytelniające, takie jak bilety Kerberos. .