Welk land is 's werelds grootste varkensvleesproducent?

tempo di emissione: 2022-09-20

De grootste varkensvleesproducent ter wereld is China.China produceert meer dan twee keer zoveel varkensvlees als de op één na grootste producent, Rusland.In 2013 produceerde China naar schatting 54 miljoen ton varkensvlees, terwijl Rusland 18 miljoen ton produceerde.

Wat zijn de top 5 varkensvleesproducerende landen ter wereld?

  1. China
  2. Verenigde Staten van Amerika
  3. Brazilië
  4. Mexico

Hoeveel varkensvlees produceren China en de VS jaarlijks?

China is 's werelds grootste varkensvleesproducent, met een jaarlijkse productie van meer dan 270 miljoen ton in 2017.De VS staat op de tweede plaats met een productie van ongeveer 186 miljoen ton.

Hoe is de wereldwijde varkensvleesproductie het afgelopen decennium veranderd?

De grootste varkensvleesproducenten ter wereld zijn China, de Verenigde Staten en Brazilië.De varkensvleesproductie is het afgelopen decennium aanzienlijk toegenomen als gevolg van de stijgende vraag uit ontwikkelingslanden.China is de grootste varkensvleesproducent ter wereld, goed voor meer dan een derde van de wereldwijde productie.De Verenigde Staten zijn de op één na grootste producent, met Brazilië op de derde plaats.De productie in deze landen is de afgelopen jaren echter grotendeels gelijk gebleven doordat de export naar ontwikkelde landen is afgenomen.Dit is waarschijnlijk te wijten aan zorgen over voedselveiligheid en ecologische duurzaamheid in verband met de groeiende varkenspopulaties in ontwikkelingslanden.Er zijn ook zorgen over mogelijke problemen met het dierenwelzijn in verband met grootschalige varkenshouderijactiviteiten in ontwikkelingslanden.

Welke factoren hebben bijgedragen aan de toegenomen varkensvleesproductie in China?

China is de grootste varkensvleesproducent ter wereld.De varkensvleesproductie in China is toegenomen als gevolg van een aantal factoren, waaronder:

- Toegenomen vraag naar varkensvleesproducten van binnenlandse en internationale consumenten

- Verbeterde technologieën voor de productie van varkensvlees

- Uitbreiding varkensbedrijven

- Betere toegang tot land- en waterbronnen.

Hoe draagt ​​varkensvlees bij aan de Chinese economie?

De varkensvleesindustrie in China is de grootste ter wereld.Het draagt ​​elk jaar meer dan $ 50 miljard bij aan de Chinese economie en biedt werk aan ongeveer 1,5 miljoen mensen.De industrie is ook verantwoordelijk voor de export van een groot aantal producten, waaronder bevroren varkensvlees, ham, spek, worst en andere vleesproducten.Naast haar economische bijdrage heeft de varkensvleesindustrie een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Chinese eetcultuur.Veel mensen in China zijn nu bekend met gerechten zoals gebarbecued varkensvlees of geroerbakte karbonades vanwege de populariteit van deze voedingsmiddelen in restaurants in het hele land.

Met welke problemen wordt de varkensvleesindustrie in China geconfronteerd?

De varkensvleesindustrie in China wordt geconfronteerd met een aantal problemen, waaronder:

-Gebrek aan vraag van de consument.De Chinese bevolking groeit snel, maar er is onvoldoende vraag naar varkensvleesproducten om aan de stijgende vraag te voldoen.Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een daling van de productie van varkensvlees in China.

-Hoge voerkosten.Varkensvleesproducenten moeten hoge voerkosten betalen, waardoor ze moeilijk kunnen concurreren met andere veehouders.

- Milieuzorgen.Sommige milieugroeperingen hebben hun bezorgdheid geuit over het gebruik van antibiotica en andere chemicaliën bij de productie van varkensvlees, wat kan leiden tot schadelijke effecten op het milieu.

Hoe beïnvloeden uitbraken van Afrikaanse varkenspest de wereldwijde varkensvleesprijzen?

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijk en dodelijk virus dat varkens treft.AVP-uitbraken kunnen de wereldwijde varkensvleesprijzen beïnvloeden, aangezien de ziekte grote verliezen kan veroorzaken voor producenten.In 2013 zorgde een uitbraak van AVP in China voor aanzienlijke prijsstijgingen voor varkensvleesproducten wereldwijd.Door de uitbraak nam ook de vraag naar varkensvlees uit andere landen toe, waardoor een deel van de schade die door de Chinese uitbraak was veroorzaakt, werd gecompenseerd.Als er echter nog een grootschalige AVP-uitbraak zou plaatsvinden in China of elders in Azië, zou dit een veel grotere impact kunnen hebben op de wereldwijde varkensvleesprijzen.

Wat wordt er gedaan om AVP-uitbraken bij varkens te voorkomen/beperken?

De grootste varkensproducenten nemen verschillende maatregelen om AVP-uitbraken bij hun varkens te voorkomen en te beperken.Deze stappen omvatten het gebruik van ziektevrije varkens, het testen op en behandelen van AVP en het bewaken van de gezondheid van hun varkens.Sommige van de grotere varkensvleesproducenten werken ook samen met universiteiten om nieuwe methoden te ontwikkelen om AVP-uitbraken te voorkomen of te verminderen.

Welke andere ziekten treffen varkens wereldwijd en hoe beïnvloeden ze de productieniveaus?

Er zijn wereldwijd veel ziekten die varkens kunnen treffen.Enkele van de meest voorkomende ziekten en hun effecten op de productieniveaus zijn varkenspest, Afrikaanse varkenspest, reproductief en respiratoir syndroom bij varkens (PRRS) en hoefbevangenheid.Elk van deze ziekten heeft een andere impact op de varkensvleesindustrie, dus het is belangrijk om te weten wat ze zijn en hoe u kunt voorkomen dat ze uw bedrijfsvoering beïnvloeden.Door te weten waar u op moet letten bij een gezond varken en hoe u ziekten vroegtijdig kunt behandelen, kunt u uw productie op een hoog peil houden en tegelijkertijd de impact van deze ziekten minimaliseren.