Welk land heeft de ergste luchtvervuiling?

tempo di emissione: 2022-09-20

Het land met de ergste luchtvervuiling is China.Het land worstelt al jaren om de luchtkwaliteit te verbeteren en recente rapporten suggereren dat de situatie alleen maar erger wordt.In 2016 werd Peking gerangschikt als de meest vervuilde stad ter wereld, en andere grote steden zoals Shanghai en Guangzhou behoren ook tot de top 10 van meest vervuilde steden ter wereld.Luchtvervuiling veroorzaakt tal van gezondheidsproblemen, waaronder hartaandoeningen, beroertes, longkanker en ademhalingsproblemen.Het kan ook langdurige blootstelling veroorzaken om de vruchtbaarheidscijfers te verlagen en de kindersterfte te verhogen.Over het algemeen is de luchtvervuiling in China een groot probleem voor de volksgezondheid dat dringend moet worden aangepakt.

Welk land heeft de hoogste uitstoot van kooldioxide?

Het land met de hoogste uitstoot van kooldioxide is China.Het stoot meer uit dan enig ander land ter wereld.China's snelle industrialisatie en zijn afhankelijkheid van steenkool voor energie hebben ertoe geleid dat zijn uitstoot dramatisch is gestegen.

Wat is het meest bevolkte land ter wereld?

Het meest bevolkte land ter wereld is China.China is voorbij

Er zijn veel verschillende landen over de hele wereld met elk meer dan 1 miljard inwoners - maar slechts drie vormen de helft (50%) van de wereldbevolking: China (1.311 miljard), India (1.232 miljard) en Rusland (147.628 miljoen). Samen zijn deze drie goed voor bijna twee derde (64%) van de mensheid op planeet Aarde!Overtreft zowel Amerika (#

Ondanks dat ze samen minder dan 10% van de wereldburgers huisvesten in vergelijking met respectievelijk Amerika of Japan - beide landen behoren tot de 20 grootste economieën van de geschiedenis naar BBP-termen - oefenen beide landen een onevenredige invloed uit op internationale aangelegenheden, grotendeels dankzij hun omvangrijke militaire instellingen; hoewel geen van beide landen onbetwist leiderschap kan claimen op een bepaald gebied, zoals wetenschap en technologie of gezondheidszorg, geniet elk land niettemin een benijdenswaardige reputatie in vele dimensies, waaronder ranglijsten van onderwijssystemen,...

Het spreekt dan ook voor zich dat uit welk land je ook komt - of je thuisland nu in Amerika of Japan ligt - de kans groot is dat je vergelijkbare demografische kenmerken deelt, aangezien je land een indrukwekkend aantal (~ 19%) wereldleiders heeft die daar wonen. .

Dus wat onderscheidt deze drie reuzen van hun mede-G8-lidstaten als het niet alleen om menselijk kapitaal alleen gaat, maar ook om relatieve rijkdom...?Volgens het 2016 Global Wealth Report gepubliceerd door Credit Suisse Research Institute - eerder dit jaar uitgebracht - ondanks de 18e plaats van de 25 lidstaten wereldwijd als we kijken naar het totale bezit van huishoudens exclusief onroerend goed... China ($11 biljoen), US ($10 biljoen) ) en Duitsland ($ 9 biljoen) stonden niet verrassend respectievelijk op de eerste tot en met vijfde plaats...

Dus hoewel grootte er wel degelijk toe doet bij het meten van economische macht ten opzichte daarvan; aantoonbaar zelfs meer dan het gemiddelde vermogen van een huishouden zou suggereren, gegeven hoeveel groter elke respectieve economie is in vergelijking met bijvoorbeeld Spanje op $ 2 biljoen...?Ondanks dat; geen enkel land heeft een onaantastbare voorsprong binnen een specifieke categorie, wat onderstreept waarom vergelijkingen tussen lidstaten niet louter op kwantitatieve gronden kunnen worden gemaakt...?

Desalniettemin, als we onze focus enigszins uitsluitend beperken tot die 3 bovengenoemde megakrachten alleen, dan steken ze duidelijk met kop en schouders boven alle anderen uit, puur gebaseerd op pure cijfers, dat wil zeggen.

  1. Er wonen 3 miljard mensen, waarmee het qua bevolking het grootste land ter wereld is.India is de tweede met meer dan 2 miljard mensen, en Rusland is de derde met meer dan 145 miljoen mensen.De Verenigde Staten komen op de vierde plaats met iets minder dan 300 miljoen mensen.Dit zijn allemaal hele grote landen!Wat zijn enkele van de grootste steden in China?Enkele van de grootste steden in China zijn Beijing, Shanghai, Guangzhou en Shenzhen.Dit zijn allemaal hele grote steden met veel vervuilingsproblemen.Peking wordt ook wel "de stad van de smog" genoemd vanwege de ernstige luchtvervuilingsproblemen.Shanghai heeft ook veel problemen met luchtvervuiling en het is daarom een ​​van de duurste plaatsen om in China te wonen.Guangzhou is een andere grote stad met veel luchtvervuilingsproblemen, maar het is ook een van de snelst groeiende steden in China.Shenzhen is een andere snelgroeiende stad die ook veel problemen met luchtvervuiling heeft. Al deze steden hebben geprobeerd manieren te vinden om hun lucht te zuiveren en hun vervuilingsniveau te verminderen, maar ze hebben nog een lange weg te gaan voordat ze kunnen worden beschouwd als goede voorbeelden voor andere Chinese steden als het gaat om milieubescherming!Wat zijn enkele andere grote landen met een grote bevolking?Andere belangrijke landen met een grote bevolking zijn India, Rusland, Brazilië, Nigeria en Indonesië. "De meest bevolkte landen ter wereld"
  2. en Japan (#, die samen amper meer dan een tiende (~10%) van de wereldbevolking uitmaken...

Welk land heeft de meeste kolencentrales?

De Verenigde Staten hebben de meeste kolengestookte elektriciteitscentrales, met meer dan 1.000 centrales in bedrijf.China staat op de tweede plaats met ongeveer 400 planten.India staat op de derde plaats met ongeveer 100 planten.Rusland staat op de vierde plaats met ongeveer 50 planten.Japan staat op de vijfde plaats met ongeveer 30 planten.

Wat is de rangorde van China op het gebied van luchtvervuiling?

China is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de grootste vervuiler van luchtvervuiling ter wereld.In 2017 waren de PM2.5-niveaus in China – kleine deeltjes die zich in de longen kunnen nestelen en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken – meer dan 40 keer hoger dan de WHO-richtlijnen voor veilige blootstelling.China heeft gewerkt aan het aanpakken van zijn luchtvervuilingsprobleem, maar het zal waarschijnlijk de komende jaren een groot probleem blijven.

Hoe verhoudt India zich tot China op het gebied van luchtvervuiling?

India is 's werelds derde meest bevolkte land en de tweede meest bevolkte democratie.India heeft ook de op één na grootste bevolking ter wereld, met meer dan

In termen van BBP (PPP) scoort India echter veel lager dan China.Vanaf 2016 was het BBP van China $ 17 biljoen, terwijl het BBP van India slechts $ 2 biljoen was.In termen van het BBP per hoofd van de bevolking scoort India echter veel hoger dan China: vanaf 2016 bedroeg het Indiase BBP per hoofd $ 1.780, terwijl het Chinese BBP per hoofd slechts $ 1,09 was

In termen van luchtvervuiling heeft India een veel slechtere staat van dienst dan China.Luchtvervuiling in India is veel wijdverspreider en intenser dan luchtvervuiling in China: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschrijdt de luchtkwaliteit in grote steden in [India] consequent de veilige limieten die zijn vastgesteld door nationale milieuregelgeving... miljoen sterfgevallen per jaar zijn toe te schrijven aan luchtvervuiling buitenshuis…[en] ongeveer een derde van alle sterfgevallen als gevolg van niet-overdraagbare ziekten wordt veroorzaakt door luchtverontreinigende stoffen” (Nelson et al., 20

Dit enorme niveau van luchtvervuiling heeft aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid van Indiërs: volgens een studie die in 2018 in het tijdschrift The Lancet werd gepubliceerd, "kunnen jaarlijks bijna een half miljoen vroegtijdige sterfgevallen worden toegeschreven aan blootstelling aan omgevingsluchtvervuiling ... [en] dit vertaalt zich in in een jaarlijks economisch verlies geschat op Rs 2 lakh crore ($ 315 miljard)” (Saha et al., 20

Ondanks dit ernstige probleem zijn er de afgelopen jaren echter enkele verbeteringen aangebracht met betrekking tot de luchtkwaliteit: bijvoorbeeld "in Delhi ... daalde de concentratie [van fijnstof] van gemiddeld ongeveer 10 microgram per kubieke meter in de winter van 2013-2014 tot 6 microgram per kubieke meter in de zomer van 2015-16″ (IANS News Agency via Reuters Foundation newswire & The Hindu Business Line Ltd., 9/8/20

  1. 3 miljard mensen op 20 juli In termen van totale oppervlakte is India slechts iets kleiner dan China.
  2. Dit weerspiegelt zowel het grote verschil in bevolkingsomvang tussen de twee landen als hun duidelijk verschillende ontwikkelingsniveaus.
  3. .
  4. .
  5. . Dit suggereert dat er vooruitgang kan worden geboekt als maatregelen worden genomen om de onderliggende oorzaken van luchtverontreiniging aan te pakken - zoals het verhogen van de industriële productie en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen - in plaats van zich simpelweg te concentreren op handhavingsmaatregelen die gericht zijn op het onmiddellijk verminderen van de emissieniveaus.

Welke landen hebben de hoogste niveaus van fijnstofvervuiling?

De vijf landen met de hoogste niveaus van fijnstofverontreiniging zijn China, India, Rusland, Indonesië en Brazilië.Elk van deze landen heeft de jaarlijkse norm van de Environmental Protection Agency (EPA) voor fijnstof meer dan eens overtroffen.In 2016 had China de hoogste luchtvervuiling ter wereld, met een geschatte gemiddelde concentratie van PM2,5 van meer dan 500 microgram per kubieke meter.Het land heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om dit probleem aan te pakken door strengere regelgeving in te voeren en te investeren in schone energiebronnen.India levert ook een grote bijdrage aan de wereldwijde luchtvervuiling vanwege de snelgroeiende economie en de afhankelijkheid van kolengestookte elektriciteitscentrales.Rusland is geïdentificeerd als een van 's werelds meest vervuilde landen, grotendeels vanwege zijn grote afhankelijkheid van olie- en gasproductie.Indonesië maakt een snelle verstedelijking en industriële groei door, wat leidt tot verhoogde uitstoot van voertuigen en fabrieken.Brazilië heeft de afgelopen decennia te maken gehad met aanzienlijke ontbossing, wat heeft bijgedragen aan verhoogde niveaus van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer.

welke landen produceren het meest gevaarlijke afval?

De Verenigde Staten produceren het meest gevaarlijk afval, gevolgd door China.Rusland en Japan behoren ook tot de top vijf van producenten van gevaarlijk afval.

De belangrijkste bronnen van gevaarlijk afval in deze landen zijn industriële processen, waaronder productie, mijnbouw en landbouw.De productie van elektronische apparatuur en andere consumptiegoederen draagt ​​ook bij aan de grote hoeveelheid gevaarlijk afval die in deze landen wordt geproduceerd.

De vervuiling die door deze afvalstoffen wordt veroorzaakt, kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder kanker en geboorteafwijkingen.Om de hoeveelheid gevaarlijk afval die in deze landen wordt geproduceerd te verminderen, is het belangrijk om de recyclingpercentages te verbeteren en betere regelgeving voor de industrie te creëren.

Wie zijn de grootste vervuilers ter wereld?

De top vijf van vervuilende landen ter wereld is China, India, de Verenigde Staten, Rusland en Japan.Deze landen produceren het grootste deel van de vervuiling in de wereld.De Chinese regering worstelt al jaren om haar vervuilingsprobleem aan te pakken, maar is nog steeds een van de grootste vervuilers ter wereld.India is ook een grote vervuiler, maar de groei van de uitstoot is de laatste tijd vertraagd.De Verenigde Staten zijn verreweg de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld en de uitstoot is in de loop van de tijd toegenomen.Rusland en Japan zijn ook grote uitstoters van verontreinigende stoffen, maar hun uitstoot is sinds 1990 afgenomen.

De belangrijkste bronnen van vervuiling uit deze landen zijn industriële productie, transport, energieproductie en landbouw.China is verantwoordelijk voor de meeste industriële vervuiling omdat het veel fabrieken heeft die goederen produceren voor de export.De Verenigde Staten produceren veel transportvervuiling omdat er veel auto's en vrachtwagens op de weg zijn.De belangrijkste bron van luchtvervuiling in India is de verbranding van steenkool om elektriciteit op te wekken.Rusland stoot veel vervuilende stoffen uit van olieraffinaderijen en kolencentrales.Japan stoot zwaveldioxide uit fabrieken en auto's.

Om hun impact op het milieu te verminderen, moeten deze landen schonere technologieën ontwikkelen en manieren vinden om materialen te recyclen in plaats van ze naar stortplaatsen of oceanen te sturen waar ze schade aan ecosystemen kunnen veroorzaken. Ze moeten ook het publieke bewustzijn over milieukwesties verbeteren, zodat mensen keuzes kunnen maken die ons milieu beschermen.

Welke factoren dragen bij aan hoge niveaus van vervuiling in ontwikkelingslanden?

Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan hoge niveaus van vervuiling in ontwikkelingslanden.Enkele hiervan zijn:

-Ontoereikende infrastructuur en middelen om op te ruimen na vervuilende activiteiten

-Lage economische ontwikkeling, wat leidt tot een toenemend gebruik van vuile brandstoffen en producten, en een verhoogde uitstoot van fabrieken en voertuigen

-Slechte volksgezondheidsstelsels die niet over de middelen of het personeel beschikken om de gevolgen van vervuiling aan te pakken

-Gebrek aan politieke wil om milieukwesties aan te pakken.

Hoe kunnen ontwikkelde landen de vervuiling in ontwikkelingslanden helpen verminderen?

Er zijn een aantal manieren waarop ontwikkelde landen de vervuiling in ontwikkelingslanden kunnen helpen verminderen.Een manier is om deze landen financiële steun te bieden, zodat ze hun infrastructuur kunnen verbeteren en schonere technologieën kunnen ontwikkelen.Een andere manier is door het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, dat veel milieuvriendelijker is dan het gebruik van de auto.Ten slotte moeten ontwikkelde landen werken aan het vergroten van het bewustzijn over de gevaren van vervuiling onder de algemene bevolking in ontwikkelingslanden.Door dit te doen, worden mensen aangemoedigd om veranderingen in hun levensstijl en gewoonten aan te brengen, wat uiteindelijk zal leiden tot een vermindering van de vervuilingsniveaus.