Apakah bahagian terbesar teka silang kata?

mengeluarkan masa: 2022-09-20

Bahagian terbesar teka silang kata biasanya di tengah.Bahagian lain biasanya lebih kecil daripada bahagian tengah.

Berapakah bilangan huruf dalam bahagian terbesar teka silang kata?

Terdapat 36 huruf dalam bahagian terbesar teka silang kata.

Apakah huruf yang paling biasa dalam bahagian terbesar teka silang kata?

Huruf yang paling biasa dalam bahagian terbesar teka silang kata ialah "X".

Apakah huruf yang paling kurang biasa dalam bahagian terbesar teka silang kata?

Huruf yang paling kurang biasa dalam bahagian terbesar teka silang kata ialah "X".

Berapakah bilangan perkataan dalam bahagian terbesar teka silang kata?

Biasanya terdapat 34 perkataan dalam bahagian terbesar teka silang kata.

Apakah perkataan terpendek dalam bahagian terbesar teka silang kata?

Perkataan terpendek dalam bahagian terbesar teka silang kata ialah "bahagian.

Apakah perkataan terpanjang dalam bahagian terbesar teka silang kata?

Perkataan terpanjang dalam bahagian terbesar teka silang kata ialah "bahagian.

Berapakah bilangan petak hitam dalam bahagian terbesar teka silang kata?

Terdapat 36 petak hitam dalam bahagian terbesar teka silang kata.

Berapakah bilangan petak putih dalam bahagian terbesar teka silang kata?

Terdapat 23 petak putih dalam bahagian terbesar teka silang kata.

Berapakah peratusan huruf vokal dalam bahagian terbesar teka silang kata?

Terdapat 26 vokal dalam bahagian terbesar teka silang kata.Ini membentuk kira-kira 33% daripada huruf dalam bahagian itu.