Apakah 10 baris teratas dalam Teradata?

mengeluarkan masa: 2022-09-22

  1. Bahasa definisi data (DDL)
  2. Bahasa manipulasi data (DML)
  3. Sistem pengurusan pangkalan data (DBMS)
  4. Enjin pemprosesan pertanyaan (QPE)
  5. Enjin simpanan
  6. Teknologi pengindeksan dan carian
  7. Penalaan dan pengoptimuman prestasi
  8. Ciri-ciri keselamatan

Bagaimanakah saya boleh melihat 10 baris teratas dalam Teradata?

Terdapat beberapa cara untuk melihat 10 baris teratas dalam Teradata.Anda boleh menggunakan laporan "10 Baris Teratas", yang memaparkan 10 baris teratas daripada jadual atau paparan.Anda juga boleh menggunakan laporan "Baris Setiap Halaman", yang memaparkan bilangan baris dalam setiap halaman jadual atau paparan.Akhir sekali, anda boleh menggunakan pilihan menu "Isih Mengikut" pada mana-mana jadual atau paparan untuk mengisih mengikut nilai lajur yang berbeza.

Apakah cara paling mudah untuk melihat 10 baris teratas dalam Teradata?

Terdapat beberapa cara untuk melihat 10 baris teratas dalam Teradata.Salah satu cara ialah menggunakan kata kunci TOP.Kata kunci TOP akan mengembalikan 10 baris teratas dalam jadual berdasarkan nilai salah satu lajurnya.

Cara lain untuk melihat 10 baris teratas dalam Teradata ialah menggunakan klausa HAVING.Klausa HAVING akan mengembalikan hanya baris yang mempunyai syarat tertentu yang dinilai sebagai benar.Contohnya, jika anda ingin melihat semua baris yang mempunyai nilai lebih daripada 100 dalam lajur A, anda akan menggunakan: MEMPUNYAI A > 100.

Bagaimanakah saya mengehadkan keputusan saya kepada 10 baris teratas dalam Teradata?

Terdapat beberapa cara untuk mengehadkan hasil anda kepada 10 baris teratas dalam Teradata.Satu cara ialah menggunakan fungsi "TOP", yang akan mengembalikan 10 baris pertama dalam set hasil.Cara lain ialah menggunakan fungsi "PERTAMA" dan "TERAKHIR", yang masing-masing akan mengembalikan baris pertama dan terakhir dalam set hasil.Anda juga boleh menggunakan fungsi "ROWS" untuk mengembalikan bilangan baris tertentu daripada set hasil.

Bolehkah saya mengeksport 10 baris teratas daripada Teradata?

Ya, anda boleh mengeksport 10 baris teratas daripada Teradata.Untuk melakukan ini, buka tetingkap Eksport Data Teradata dan pilih tab Jadual.Kemudian, klik pada jadual yang anda ingin eksport dan pilih butang 10 Baris Teratas.10 baris teratas akan dieksport ke fail teks.

Bagaimanakah cara saya mencetak 10 baris teratas daripada jadual dalam Teradata?

Untuk mencetak 10 baris teratas daripada jadual dalam Teradata, gunakan fungsi TOP.Sintaks untuk fungsi TOP adalah seperti berikut:

TOP (nama jadual, [senarai lajur])

Nama jadual boleh menjadi mana-mana nama jadual Teradata yang sah.Senarai lajur boleh menjadi senarai nama lajur yang dipisahkan koma.Jika ditinggalkan, fungsi TOP akan mengembalikan semua data dalam jadual.

Adakah terdapat cara untuk memilih hanya 10 baris pertama daripada jadual dalam Teradata?

Ya, anda boleh memilih 10 baris pertama daripada jadual dalam Teradata dengan menggunakan kata kunci TOP.Kata kunci TOP mengembalikan 10 baris pertama daripada jadual atau paparan.Untuk menggunakan TOP, anda mesti menentukan nama lajur yang mengandungi senarai baris yang akan dikembalikan.Sebagai contoh, jika anda ingin mengembalikan 10 baris pertama daripada jadual bernama "Jadual", anda akan menggunakan pernyataan berikut:

Jadual ATAS. Kira

Kata kunci TOP juga berfungsi dengan paparan dan jadual yang telah ditapis atau diisih.Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan TOP, lihat "Memilih Baris Menggunakan Pernyataan SQL" pada halaman 107 dalam Manual Rujukan Teradata anda.

Apakah cara terbaik untuk mendapatkan hanya sepuluh rekod pertama daripada jadual dalam Teradata?

Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan semula sepuluh rekod pertama daripada jadual dalam Teradata.Salah satu cara ialah menggunakan kata kunci TOP.Kata kunci TOP akan mengembalikan sepuluh rekod pertama daripada jadual, tidak kira sama ada ia berada dalam segmen aktif atau tidak aktif.Satu lagi cara untuk mendapatkan semula sepuluh rekod pertama daripada jadual ialah menggunakan klausa FETCH FIRST 10 ROWS.Klausa ini hanya akan mendapatkan semula sepuluh baris pertama daripada jadual dan ia akan mengabaikan mana-mana lajur yang tidak mempunyai nilai data.

Adakah mungkin untuk mengembalikan hanya rekod N teratas daripada jadual menggunakan SQL dalam Teradata?Jika ya, bagaimana?

Ya, adalah mungkin untuk mengembalikan hanya rekod N teratas daripada jadual menggunakan SQL dalam Teradata.Untuk melakukan ini, anda akan menggunakan klausa TOP bagi pernyataan SELECT.Klausa TOP menentukan bilangan rekod yang perlu dikembalikan.