Ποιο είναι το μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου;

tempo di emissione: 2022-09-20

Το μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου είναι συνήθως το κέντρο.Τα άλλα μέρη είναι συνήθως μικρότερα από το κέντρο.

Πόσα γράμματα υπάρχουν στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου;

Υπάρχουν 36 γράμματα στο μεγαλύτερο τμήμα ενός σταυρόλεξου.

Ποιο είναι το πιο κοινό γράμμα στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου;

Το πιο κοινό γράμμα στο μεγαλύτερο τμήμα ενός σταυρόλεξου είναι το "Χ".

Ποιο είναι το λιγότερο κοινό γράμμα στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου;

Το λιγότερο κοινό γράμμα στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου είναι το "Χ".

Πόσες λέξεις υπάρχουν στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου;

Υπάρχουν συνήθως 34 λέξεις στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου.

Ποια είναι η συντομότερη λέξη στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου;

Η συντομότερη λέξη στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου είναι "μερίδα.

Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου;

Η μεγαλύτερη λέξη στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου είναι "μερίδα.

Πόσα μαύρα τετράγωνα υπάρχουν στο μεγαλύτερο τμήμα ενός σταυρόλεξου;

Υπάρχουν 36 μαύρα τετράγωνα στο μεγαλύτερο τμήμα ενός σταυρόλεξου.

Πόσα λευκά τετράγωνα υπάρχουν στο μεγαλύτερο τμήμα ενός σταυρόλεξου;

Υπάρχουν 23 λευκά τετράγωνα στο μεγαλύτερο τμήμα ενός σταυρόλεξου.

Τι ποσοστό γραμμάτων είναι τα φωνήεντα στο μεγαλύτερο μέρος ενός σταυρόλεξου;

Υπάρχουν 26 φωνήεντα στο μεγαλύτερο τμήμα ενός σταυρόλεξου.Αυτό αποτελεί περίπου το 33% των γραμμάτων αυτής της ενότητας.