Jaké jsou tři největší přístavy v Americe?

čas vydání: 2022-09-20

Tři největší přístavy v Americe jsou Los Angeles, New York City a Houston.Tyto přístavy ročně odbaví dohromady více než dvacet čtyři milionů tun nákladu.Nejrušnějším přístavem v Americe je Los Angeles, který ročně odbaví více než devět milionů tun nákladu.Další dva přístavy jsou také velmi vytížené, v New Yorku se ročně odbaví přes šest milionů tun nákladu a v Houstonu přes čtyři miliony tun nákladu ročně.

Kde se nacházejí tři největší přístavy v Americe?

Tři největší přístavy v Americe se nacházejí v Los Angeles, New York City a Miami.Tyto přístavy ročně odbaví dohromady více než 100 milionů tun nákladu.Nejrušnějším přístavem v Americe je Los Angeles, který odbavuje přes 40 % veškeré americké námořní dopravy.New York City je druhé z hlediska objemu, zatímco Miami je třetí.

Jaké komodity přepravují tři největší přístavy v Americe?

Tři největší přístavy v Americe jsou Port of New York a New Jersey, Port of Los Angeles a Port of Houston.Zpracovávají širokou škálu komodit, včetně obilí, ropných produktů, automobilů a kontejnerů.Tyto přístavy jsou životně důležité pro ekonomiku Ameriky a hrají důležitou roli při přepravě zboží po celém světě.

Kolik kontejnerů ročně odbaví průměrný přístav v Americe?

Největšími přístavy v Americe jsou Port of Los Angeles, Port of New York a Port of Miami.Každý přístav ročně odbaví v průměru 1,5 milionu kontejnerů.Dalšími přístavy, které tvoří prvních pět, jsou Port of Seattle, Port of Tacoma, Port of Houston a Port of Baltimore.

Který americký přístav v současnosti prochází největším rozmachem?

Největším americkým přístavem procházejícím největší expanzi je Los Angeles.Přístav je v současné době v procesu rozšiřování kapacity pro manipulaci s kontejnery přidáním nových terminálů a jeřábů.To z něj udělá druhý největší kontejnerový přístav v zemi po New Yorku.

Jaké nové infrastrukturní projekty se plánují pro americké přístavy v příštích pěti letech?

Největšími přístavy v Americe jsou v současnosti Port of Los Angeles a Port of New York/New Jersey.V příštích pěti letech jsou pro oba přístavy plánovány nové projekty infrastruktury, které zlepší jejich efektivitu a schopnost odbavit větší nákladní lodě.Mezi tyto projekty patří:

  1. Výstavba hlubinného přístavu v Long Beach v Kalifornii v hodnotě 9 miliard dolarů, který umožní větším nákladním lodím zakotvit a vyložit jejich náklad.
  2. Výstavba kontejnerového terminálu v hodnotě 8 miliard dolarů v Tampa Bay na Floridě, která zvýší kapacitu přístavu o 50 %.
  3. Dokončení projektu v hodnotě 7 miliard dolarů na rozšíření plavebních komor Panamského průplavu z osmi na dvanáct, což umožní větším nákladním lodím proplout, aniž by musely měnit trasu.
  4. Výstavba železničního nákladního terminálu za 600 milionů dolarů v Savannah ve státě Georgia, který pomůže snížit dopravní zácpy na I-95 v blízkosti přístavu.

Kolik nákladu dnes uveze průměrná kontejnerová loď?

Největší přístavy v Americe jsou Port of Los Angeles, Port of New Orleans a Port of Houston.Každý z těchto portů zvládne průměrně 1,5 milionu TEU (ekvivalentní jednotky dvaceti stop) ročně.Nejrušnějším přístavem v Americe je Port of Los Angeles, který v roce 2017 odbavil přes 5,4 milionu TEU.Další tři přístavy se umístily takto: Port of New Orleans (4. s 2,8 miliony TEU), Port of Houston (5. s 2,2 miliony TEU) a Port of Seattle (6. s 1,7 miliony TEU).

Co se dělá pro zlepšení bezpečnosti v amerických přístavech?

Existuje řada iniciativ, které mají zlepšit bezpečnost v amerických přístavech.Tyto iniciativy zahrnují instalaci nové technologie, zvýšenou odbornou přípravu přístavních pracovníků a provádění plánů řízení rizik.Kromě toho ministerstvo pro vnitřní bezpečnost spolupracuje se státními a místními úřady na vytvoření integrovaného plánu námořní bezpečnosti (IMSP), který identifikuje slabá místa a osvědčené postupy pro zabezpečení přístavů v USA.IMSP také poskytne pokyny, jak sdílet informace mezi federálními, státními a místními úřady, aby bylo možné lépe koordinovat bezpečnostní úsilí.Federální správa silnic navíc financuje projekty, které zlepší přístup k přístavům zlepšením silniční infrastruktury v blízkosti lodních terminálů.Konečně, Kongres schválil legislativu, která povoluje 500 milionů dolarů během pěti let na granty, které budou použity na pomoc státům vyvinout nebo zlepšit jejich plány námořní bezpečnosti.

Jaké ekologické předpisy musí americké přístavy dodržovat?

Největší přístavy v Americe se nacházejí v Los Angeles, New Yorku a Houstonu.Každý přístav má své vlastní ekologické předpisy, které je třeba dodržovat.Tyto předpisy mohou zahrnovat omezení typů nákladu, který lze přepravovat, množství znečištění, které může být uvolněno, a roční období, během kterého lze náklad přepravovat.

Jsou některé americké sporty soukromě vlastněny a provozovány?

V Americe je několik přístavů, které jsou v soukromém vlastnictví a provozují se.Mezi tyto přístavy patří Port of Los Angeles, Port of New Orleans a Port of Savannah.Většina amerických přístavů je ve veřejném vlastnictví a provozována.To znamená, že jsou kontrolovány vládními subjekty, jako je Pobřežní stráž Spojených států nebo Federální námořní komise.

Kolik peněz se ročně investuje do zabezpečení přístavů?12 Jakým výzvám čelí americké přístavy z hlediska růstu a rozvoje?

Americké přístavy čelí mnoha výzvám, pokud jde o růst a rozvoj.Patří mezi ně rostoucí poptávka po zboží a službách, potřeba držet krok s mezinárodními standardy a stále rostoucí hrozby, které představuje terorismus a další trestná činnost.V roce 2012 se zabezpečení přístavů odhadovalo na 50 miliard dolarů ročně.To představuje významnou investici jak do infrastruktury, tak do bezpečnosti.Velkou část této celkové hodnoty mají na svědomí největší přístavy v Americe.Boston, New York City, Los Angeles, Houston, Seattle, Portland (Oregon) a Vancouver se v roce 2013 zařadily mezi 10 nejrušnějších přístavů na světě podle objemu kontejnerů.Navzdory těmto působivým číslům však stále existuje prostor pro zlepšení ve prospěch amerických přístavů.Například nadále čelí výzvám souvisejícím s růstem a rozvojem: jmenovitě nedostatečná kapacita infrastruktury; obavy o životní prostředí; vysoké náklady; nedostatečné železniční spojení; a omezená přepravní kapacita.Teroristické hrozby navíc nadále představují hlavní hrozbu pro bezpečnost přístavů v Severní Americe.Jen v roce 2015 došlo k sedmi útokům zaměřeným na námořní zařízení se sídlem v USA – včetně dvou útoků proti nákladním lodím u pobřeží Kalifornie –, což mělo za následek šest úmrtí a desítky zranění.Celkově tedy americké přístavy zůstávají důležitou součástí ekonomiky země – potřebují však nepřetržitou podporu, mají-li úspěšně plnit budoucí požadavky.